ISO 22301 - Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Kehitä joustavuutta ja varmista, että sinulla on valmiudet jatkaa toimintaasi, kun kohtaat merkittäviä tapahtumia tai häiriöitä.

Liiketoiminnan häiriöt ovat monien johtajien keskeinen huolenaihe. Tietoverkkohyökkäykset, tietotekniikkahäiriöt, tulvat, tulipalot, suuret toimitusketjuongelmat tai pandemia voivat aiheuttaa merkittäviä uhkia liiketoiminnan jatkumiselle missä tahansa yrityksessä. ISO 22301 -standardi tarjoaa kansainvälisiä parhaita käytäntöjä, joiden avulla voit reagoida häiriöihin ja toipua niistä tehokkaasti.

Mikä on ISO 22301

ISO 22301 -standardi soveltuu kaikille organisaatioille, niin suurille kuin pienillekin, jotka toimivat millä tahansa toimialalla. Pandemiassa huomattiin, miten se kosketti meitä kaikkia.

Se voi kuitenkin olla erityisen merkityksellinen yrityksille, jotka toimivat korkean riskin ympäristöissä, kuten yleishyödyllisillä aloilla, rahoituspalveluissa, öljy- ja kaasualalla, liikenteessä, televiestinnässä sekä elintarviketeollisuudessa. Sama pätee organisaatioihin, joissa toiminnan jatkuminen on kriittistä, kuten julkisella sektorilla.

ISO 22301 -standardi, joka sisältää vaatimukset liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmälle, auttaa sinua ymmärtämään paremmin organisaatiosi toimintaa ja toteuttamaan liiketoiminnan jatkuvuusstrategian.

Rakenna turvallisuutta ja joustavuutta varmistaaksesi, että:

 • ylläpidät jatkuvuudenhallintasuunnitelmaa
 • suojaat omaisuutta, liikevaihtoa ja -voittoa
 • täytät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät vaatimukset
 • seuraat ja testaat valmiustasoasi
 • pienennät vakuutusmaksuja liittyen liiketoiminnan keskeytyksiin. 

Sertifioinnin edut 

ISO 22301 -standardin mukainen toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä antaa yleensä selkeän ja yksityiskohtaisen kuvan organisaation toiminnasta. Se tarjoaa arvokasta tietoa, joka on hyödyllistä strategisessa suunnittelussa, riskienhallinnassa, toimitusketjun hallinnassa, liiketoiminnan muuntamisessa ja resurssien hallinnassa.

Muita etuja ovat:

 • kriittisten kysymysten ja haavoittuvien alueiden parempi ymmärtäminen
 • organisaation joustavuuden parantaminen tiimien välisen yhteistyön avulla
 • pienemmät kustannukset ja vähäisemmät vaikutukset liiketoiminnan suorituskykyyn häiriötilanteissa.
 • kustannushyödyt vakuutusmaksujen alenemisesta
 • johdonmukainen lähestymistapa koko organisaatiossa
 • osoitetaan asiakkaille, tavarantoimittajille ja sääntelyviranomaisille, että liiketoiminnan jatkuvuusjärjestelmät ja -prosessit ovat käytössä.

Aloittaminen

Sertifiointi alkaa aina standardin ymmärtämisestä ja sen mukaisen johtamisjärjestelmän toteuttamisesta. Akkreditoituna kolmannen osapuolen sertifiointitahona DNV voi tarjota asianmukaista koulutusta, itsearviointeja, GAP-nykytila-analyysia ja sertifiointia.

Lisätietoja

  ISO 22301 esite (eng)

ISO 22301 esite (eng)

  ISO 22301 -webinaarin tallenne

ISO 22301 -webinaarin tallenne

"Tehokkaita keinoja kehittää liiketoiminta joustavaksi muutosten varalle – ISO 22301" -webinaarin tallenne

 

Business Continuity Institute