Skip to content

IATF 16949 - Autoteollisuuden laadunhallinta

IATF 16949 sertifioinnilla osoitat kykyäsi vastata tehokkaasti ja tuloksellisesti asiakkaiden vaatimuksiin.

Autoteollisuudelle kehitettty IATF 16949 -standardi sisältää laadunhallintajärjestelmän prosessivaatimukset, jotka edistävät jatkuvaa parantamista, virheiden ehkäisyä sekä vaihtelun ja hukan vähentämistä toimitusketjussa. 

IATF 16949 -sertifiointi on usein asiakassopimuksen edellytys ja todistaa, että yrityksesi on auditoitu ja todettu standardin vaatimusten mukaiseksi. 

Mikä on IATF 16949 

IATF:n (International Automotive Task Force) jäsenet kehitti standardin ja se toimitettiin Kansainväliselle standardisoimisjärjestölle (ISO) hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi. 

IATF 16946 perustuu ISO 9001 -standardiin ja kansallisiin autoteollisuuden laatustandardeihin ja se voidaan helposti integroida muihin johtamisjärjestelmästandardeihin. Siinä missä ISO 9001:ssä keskitytään asiakastyytyväisyyteen, IATF 16949:ssä keskitytään asiakaskohtaisiin vaatimuksiin, jotka koskevat jatkuvaa parantamista, vikojen ehkäisemistä sekä vaihtelun ja hukan vähentämistä toimitusketjussa. Se mahdollistaa jatkuvan prosessin, joka auttaa tunnistamaan, raportoimaan ja parantamaan johtamisjärjestelmää ja asiaankuuluvien liiketoimintaprosessien osa-alueita. 

Standardia sovelletaan kaikkiin organisaatioihin, jotka valmistavat komponentteja, kokoonpanoja ja osia autoteollisuudelle ja se kattaa koko toimitusketjun maailmanlaajuisesti. 

Sertifioinnin edut 

Sertifiointi on usein autoteollisuudessa edellytys sopimuksen aikaansaamiselle. Toimittaja, jolla on DNV:n myöntämä IATF 16949 -sertifikaatti, on automaattisesti mukana vastaavassa maailmanlaajuisessa ajoneuvovalmistajien tietokannassa. 

Tietokantaa käyttävät yksinomaan alkuperäiset laitevalmistajat (OEM) pysyäkseen ajan tasalla toimittajiensa sertifiointitilanteesta ja suorituskyvystä. 

IATF 16949 -sertifiointi auttaa yrityksiä: 

  • Parantamaan prosesseja ja tuotteiden laatua. 
  • Vähentämään tarvetta useisiin toisen ja kolmannen osapuolen suorittamiin tarkastuksiin. 
  • Lisää luottamusta maailmanlaajuisia hankintasopimuksia koskevissa tarjouskilpailuissa. 
  • Takaa uskottavuuden hankintasopimuksia tehtäessä. 
  • Auttaa vähentämään tuotannon vaihtelua ja parantamaan valmistuksen tehokkuuttaa, mikä voi vaikuttaa myönteisesti tulokseen. 

Aloittaminen 

Ennen sertifioinnin hakemista sinun on otettava käyttöön tehokas laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää IATF 16949 -standardin vaatimukset. Akkreditoituna kolmannen osapuolen sertifiointilaitoksena DNV voi tukea sinua kaikissa vaiheissa koulutuksesta itsearviointityökaluihin, nykytila-analyysistä sertifiointiin. 

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun

Lisätietoja

  IATF 16949 - Autoteollisuuden laadunhallinta

IATF 16949 - Autoteollisuuden laadunhallinta

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta