Food and beverage

FSSC 22000 - Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi

FSSC 22000

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Paranna valmiuksiasi täyttää johdonmukaisesti asiakkaiden odotukset tuotteiden turvallisuuden ja laadun suhteen ja vähentää samalla toimitusketjun hallinnan kustannuksia.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi FSSC 22000 -standardin mukaisesti osoittaa sitoutumisenne elintarviketurvallisuuteen, laatuun, laillisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen.

Mikä on FSSC 22000?

FSSC 22000 on elintarviketurvallisuuden sertifiointijärjestelmä, joka perustuu olemassa olevaan kansainvälisesti tunnustettuun ISO 22000 -standardiin ja jota täydennetään teknisillä standardeilla, kuten elintarvikkeiden valmistusta koskevalla ISO TS 22002-1 -standardilla ja pakkausten valmistusta koskevalla ISO TS 22002-4 -standardilla. Se on myös täysin yhdenmukainen muiden standardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa (mukaan luettuna yhdenmukaistaminen ISO:n ylätason rakenteen, High Level Structure, kanssa).

Se on suunnattu erityisesti elintarvikkeiden, rehujen ja pakkausten valmistukseen sekä varastointiin ja jakeluun, ateriapalveluihin ja vähittäis- ja tukkukauppaan. FSSC 22000:n ensimmäiset versiot koskivat vain elintarvikevalmistajia, mutta nykyisen version soveltamisalaa on laajennettu toimitusketjun muihin segmentteihin, ja Global Food Safety Initiative (GFSI) on tunnustanut sen.

Mikäli organisaatio on jo sertifioitu ISO 22000 -standardin mukaisesti, sen on vain tarkistettava vielä kertaalleen alakohtaisten Pre-Requisite Program -vaatimusten tekniset eritelmät ja FSSC:n lisävaatimukset, jotta se täyttää kaikki järjestelmän vaatimukset.

Vaatimukset liittyvät elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmään ja HACCP-järjestelmään (Hazard Analysis & Critical Control Points).

Lisäksi saatavilla on vapaaehtoinen ISO 9001 -standardiin perustuva laatumoduuli, ja jos yritys valmistaa sekä elintarvikkeiden että muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja, HPC420-lisämoduuli on saatavilla muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden pakkausmateriaaleja varten.

Sertifioinnin edut

FSSC 22000 tarjoaa sertifiointijärjestelmän, jolla varmistetaan vankka elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. Sillä valvotaan elintarviketurvallisuuteen liittyviä vaaroja, minimoidaan riskit ja varmistetaan turvallinen elintarviketuotanto. Luotettavuus turvallisten elintarvikkeiden toimittamisessa edistää kuluttajien luottamusta ja lopulta myös kuluttajien uskollisuutta. Standardin avulla:
  • Todistetaan sitoutuminen sellaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien vaarojen tunnistamiseen, arviointiin ja valvontaan, joita voidaan olettaa esiintyvän, jotta vältetään kuluttajille aiheutuva välitön tai välillinen vahinko.
  • Rakentaan ja käytetään hallintajärjestelmää, joka auttaa sinua täyttämään paremmin elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia.
  • Saadaan väline elintarvikkeiden turvallisuuden parantamiseen sekä keino seurata ja mitata elintarvikkeiden turvallisuuden suorituskykyä tehokkaasti.
  • Kehitetään hyvä elintarviketurvallisuuskulttuuri, joka puolestaan parantaa asiakkaiden luottamusta ja auttaa hankkimaan kilpailuetua.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön standardin vaatimukset täyttävä elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointtaho, ja autamme sinua koko matkan ajan alkaen asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: