Skip to content

AS/EN 9100-sarja - Ilmailu- ja avaruusalan laadunhallinta

Varmista laatu toimitusketjusi kaikissa osissa.

AS/EN 9100 on maailmanlaajuisesti tunnustettu laadunhallintastandardisarja ilmailu-, avaruus- ja puolustusalalle. Näillä teollisuudenaloilla turvallisuus on olennaisen tärkeää koko toimitusketjussa. Pienimmätkin tuote- tai palveluvirheet voivat olla kohtalokkaita.

IAQG:n (International Aerospace Quality Group) kehittämä sarja koostuu kolmesta standardista: AS/EN9100, AS/EN9110 ja AS/EN9120. Kaikki kolme standardia perustuvat ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmästandardiin, mutta niihin on lisätty vaatimuksia, joilla vastataan toimialan erityishaasteisiin.

AS/EN 9100-sarja

AS/EN 9100 asettaa laatuvaatimukset suunnittelulle, kehitykselle, tuotannolle, asennukselle ja huollolle. Siinä esitetään toimialakohtainen laadunvarmistusmalli, joka perustuu vaatimuksiin luoda maailmanlaajuisesti yhdenmukaistenen standardi, joka vastaa ilmailu- ja avaruusteollisuuden yritysten maailmanlaajuiset vaatimukset. AS 9100 oli ensimmäinen standardi, jota voitiin käyttää maailmanlaajuisessa ilmailu- ja avaruusalalla ja joka sisältää vaatimukset, joita tarvitaan sekä siviili- että sotilasilmailun ja ilmailun tarpeisiin.

AS/EN 9110 sisältää vaatimukset ilmailu- ja avaruustekniikan osien huoltoa, korjausta ja kunnostusta varten. Standardissa asetetaan toimialakohtaiset laatuvaatimukset ja se vastaa ilmailu- ja avaruusteollisuuden korjaukseen asetettuja tiukempia viranomaisvaatimuksia.

AS/EN 9120 määrittelee laadunvarmistusvaatimukset ilmailu- ja avaruustekniikan osien varastoinnissa ja jakelussa. Standardi vastaa tiukennettuja sääntelyn vaatimuksia, joita ilmailu- ja avaruusteollisuuden jakelijoille asetetaan. Sitä sovelletaan organisaatioihin, jotka hankkivat osia, materiaaleja ja kokoonpanoja ja myyvät näitä tuotteita ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Tähän kuuluvat myös organisaatiot, jotka hankkivat tuotteita jaettuna pienempiin määriin ennen niiden myyntiä. AS/EN 9120 ei ole tarkoitettu organisaatioille, jotka käsittelevät tai korjaavat tuotteita. Organisaatioiden, jotka suorittavat töitä, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin tai vaatimustenmukaisuuteen, on käytettävä AS/EN 9100:a tai muuta laadunhallintajärjestelmästandardia.

Sertifioinnin edut

Ilmailu- ja avaruusteollisuuden alkuperäiset laitevalmistajat (OEM) vaativat AS/EN 9100 -sertifiointia toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan. AS/EN 9100 -sarjan standardien mukainen sertifiointi osoittaa, että pystyt täyttämään kriittiset laatuvaatimukset ja asiakkaiden tarpeet. Se lisää luottamusta omaan suorituskykyyn ja asiakkaita ja muiden sidosryhmien luottamusta. Sertifiointi edistää laadun ja turvallisuuden jatkuvaa parantamista, vähentää ja ehkäisee virheitä, mikä johtaa kustannussäästöihin ja kilpailuetuihin.

Kuinka aloittaa?

Sertifioinnin toteuttaminen ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen, sekä  sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen edellyttävät ensin tehokkaan laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho. Voimme auttaa sinua koko sertifiointimatkan ajan AS/EN 9100-sarjan standardeihin liittyvästä koulutuksesta itsearviointeihin, nykytilan arviointiin ja sertifiointipalveluihin asti.

Lue täältä lisää siitä, miten pääset alkuun sertifiointiprosessissa.

Lisätietoja

  AS/EN 9100

AS/EN 9100

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  IAQG

IAQG

Lisätietoja saat IAQG:n sivustolta