Menetelmä

Hand pointing at drawing

Lumina™ analysoi yritysten hallintajärjestelmän suorituskykyä tietyn standardin perusteella. Useimmat indikaattorit ja näkemykset ilmaistaan vertaamalla suorituskykyä valittuun vertailuarvoon tai poimimalla tilastoja.

Lumina perustaa analyysinsä DNV:n maailmanlaajuisesti tekemien tuhansien johtamisjärjestelmien auditointien tietoihin. Mukana on eri toimialoihin kuuluvia ja eri standardien mukaisesti sertifioituja yrityksiä. Uusia auditointitietoja lisätään jatkuvasti, ja niitä täydennetään DNV:n auditoijien kokemuksella ja asiantuntemuksella.

Analyysissä käytetään mittareita, jotka on kehitetty yhteistyössä GFK:n kanssa, joka on johtava maailmanlaajuinen tutkimus- ja tilastointiyritys. Tämä mahdollistaa luotettavat tilastolliset esitykset ja sen, että yritysten suorituksia voidaan verrata erikokoisiin ja maantieteellisesti erilaisiin yrityksiin.

Saat intuitiivisia indikaattoreita, kuten havaintojen lukumäärän ja kategorian auditointipäivää kohti, yleisimmät perussyyt ja korjaavat toimenpiteet vaatimustenvastaisuuksien osalta, sekä monimutkaisempia mittareita, kuten johtamisjärjestelmän suorituskykyindeksi (MSpi). 

Saatu oivallus tekee johtamisjärjestelmäsi lähestymistavasta kvantitatiivisemman, mitattavamman ja vertailukelpoisemman.

Ota yhteyttä meihin