Luminan™ tärkeimmät edut

Lumina™ auttaa sinua löytämään ja priorisoimaan ne hallintajärjestelmän alueet, joihin on puututtava. Hallintajärjestelmän suorituskyvyn parantaminen voi auttaa sinua saavuttamaan kilpailuetua. Kutsumme sitä parantamiseksi tietoisuuden kautta.

Luminan käytön viisi tärkeintä etua ovat:

1) Tunnista parannuskohteet

Lumina antaa johdolle mahdollisuuden mennä sertifioinnissa seuraavalle tasolle siten, että se auttaa heitä löytämään ongelmien perimmäiset syyt ja siten päästä parantamaan asioita. Päivitetty versio tukee johtoa myös silloin, kun halutaan laajentaa hallintajärjestelmä uusiin standardeihin.  

2) Saadut tiedot päätöksentekoon

Lumina-analyysi kattaa kaikki hallintajärjestelmän alueet. Voit verrata suorituskykyä yrityksessäsi ja sen ulkopuolella sekä mahdollistaa parannuskohtien nopean tunnistamisen.

3) Priorisoi investoinnit

Lumina antaa johdolle mahdollisuuden priorisoida sijoitukset tehokkasti, koska saatu tieto perustuu ainutlaatuiseen ja laajaan paikkaansa pitävään tietopohjaan. Vertailuarvoja on tarjolla kaikille standardeille ja toimialoille.

4) Edistä kestävää liiketoiminnan suorituskykyä

Luminan avulla organisaatiot voivat mitata hallintajärjestelmänsä suorituskykyä nyt, samalla kun kasvatetaan vankkaa dokumentaatiota pitemmällä ajalla. Tämä auttaa yrityksen päätöksentekijöitä saamaan sidosryhmät mukaan. Luminan tarjoama vertailu mahdollistaa päätöksentekoon, joka rakentaa kestävää liiketoiminnan suorituskykyä ja johtaa ajan myötä kilpailuetuun.

5) Räätälöityjä havaintoja

Kaikki Lumina-raportit voidaan räätälöidä tarpeitasi varten monesta eri näkökulmasta. Raportit voivat perustua toimialaasi, yrityksen kokoon ja sijaintiin tai tiettyyn alaan, alueeseen ja suorituskykytavoitteeseen.

Lisätietoja

 

Lumina™ - Parannus tietoisuuden avulla (eng)

Lataa esitys saadaksesi lisätietoja

 

Lataa esite (eng)