Skip to content

Liiketoiminnan jatkuvuus & sertifiointipalvelut COVID-19-poikkeusaikana

Mahdolliset kriisitilanteet yritystoiminnan jatkamiseksi vaativat nopeaa reagointia välittömän tilanteen hallitsemisesta uusien tapojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vakauden varmistaminen heikkoina aikoina käsittää nykytilan analysoinnin ja riskien ymmärtämisen, hallinnan ja lieventämisen. Kriisinhallintasuunnitelmien arviointi, sertifikaattien ja toimittajien pätevyyden ylläpitäminen, turvallinen etätyö ja osaamisen kehittäminen vaativat ennakoivaa lähestymistapaa. DNV voi auttaa ymmärtämään, tunnistamaan ja mukauttamaan toimia ja ratkaisuja, jotka ovat tarpeen tehokkuuden ja tuottavuuden varmistamiseksi, mahdollistaen toiminnan huomenna ja pitkällä tähtäimellä.

 • Jatkuvat toiminnot, sertifioinnin ylläpito
  Etäauditointisuunnitelmat ja toteutukset varmistavat, että sertifikaatit tai muut todentamiset eivät vanhene silloin, kun fyysiset auditoinnit eivät ole mahdollisia. Tähän sisältyy hallintajärjestelmien auditoinnit ja tuotesertifiointi eri standardien mukaisesti, kuten ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 55001 & ISO 22301.

 • Infektioriskien hallinta liiketoiminnassa
  Yritysten on turvattava työntekijöiden ja asiakkaiden terveys ehkäisemällä ja vähentämällä uusien taudinaiheuttajien aiheuttamaa infektioriskiä. Järjestelmällinen ja määräysten mukainen reagointi on nykypäivänä liiketoiminnan jatkamisen kannalta elintärkeää, ja sitä voidaan hyödyntää tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi COVID-19 jälkeisessä liiketoimintaympäristössä.

 • Kriisinhallinnan toteuttaminen liiketoiminnassa
  Suunnitelmien ja toimien välisten erojen arviointi auttaa yrityksiä ymmärtämään, toimivatko suunnitelmat kuten on tarkoitettu vai tarvitaanko välittömiä tai pitkäaikaisia lieventäviä toimenpiteitä.

 • Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
  Liiketoiminnan jatkuvuus on organisaation kykyä jatkaa tuotteiden ja palvelujen toimittamista hyväksyttävissä olevissa aikarajoissa ennalta määritellyllä kapasiteetilla häiriön aikana. Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, esimerkiksi ISO 22301:2019 -standardin mukaisesti, tunnistaa mahdolliset uhat organisaatiolle ja analysoi vaikutukset, joita sillä voi olla päivittäiseen toimintaan.  

 • Turvallinen etätyö 
  Kun työntekijöiden kotoa käsin työskentelystä on tullut ”uusi normaalitilanne”, on tärkeää tietää, että työntekijät työskentelevät aina turvallisella tavalla. Maailman digitalisoituessa vauhdilla työntekijät luovat arvoa etäsijainneista käsin. Kun työpaikasta tulee yhä joustavampi, tietosuojan ja kyberturvallisuuden sekä vahvan tietosuojakulttuurin korostaminen on tärkeää tuottavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

 • Toimitusketjun hallinta
  Jäsennelty toimittajan hallinta ja kelpuutus on aina tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden, laadun, turvallisuuden ja kestävyyden säilyttämisen vuoksi. Kriisitilanne lisää paineita yritysten kykyyn säilyttää liiketoiminta hallinnassa. 

  Usein kysytyt kysymykset: Sertifiointi & Covid-19

Usein kysytyt kysymykset: Sertifiointi & Covid-19

Tukipalvelumme: Kysymykset/vastaukset ja webinaaritallenne (eng)

  Usein kysytyt kysymykset: Elintarviketurvallisuus & Covid-19

Usein kysytyt kysymykset: Elintarviketurvallisuus & Covid-19

Tukipalvelumme: Kysymykset/vastaukset ja webinaaritallenne (eng)

 

Webinaaritallenne: Holistic Supply Chain Assurance: the future of supplier audit

Yhteistyössä FIBS ja DNV, 6.5.2020.

 

Webinaaritallenne: ISO 22301 – the business continuity management standard

Registration is required to access the recording

 

Webinaaritallenne: Root Cause Analysis and Corrective action

Focusing on sustainable correction in the food industry, 27.5.2020.

The module failed to load