DNVGL.fi

Riskien hallinta

Muuta riskit mahdollisuuksiksi riskipohjaisen ajattelun avulla.
Ball game - avoiding the pit falls

Ota yhteyttä

Osmo Flink

Sales and Marketing Manager, Head of section

Kaikki organisaation toiminnat voivat sisältää riskejä. Ne voivat vaikuttaa kielteisesti ympäristöön, turvallisuuteen ja yhteiskunnallisiin seikkoihin ja heikentää taloudellista suorituskykyä ja yrityksen mainetta. Siksi tehokas riskienhallinta auttaa sinua selviytymään epävarmassa ympäristössä hyvin ja rakentamaan kestävää suorituskykyä liiketoimintaan. Riskienhallintapalveluiden valikoimamme perustuu ensi sijassa yleisimmin käytettyyn kansainväliseen riskienhallintastandardiin - ISO 31000. 

Autamme sinua ymmärtämään riskienhallinnan keskeisiä periaatteita, arvioimaan riskienhallinnan tilannetta ja integroimaan riskienhallinnan johtamisjärjestelmään. Kun olet jalkauttanut riskienhallinnan periaatteet ja riskeihin perustuvan ajattelumallin, olet valmiimpi siirtymään uusiin standardeihin. Ne edellyttävät systemaattisen riskien hallinnan implementointia.

Ota yhteyttä

Osmo Flink

Sales and Marketing Manager, Head of section

Risk Management maturity

In our 2017 survey on Risk Management we asked respondents from 1563 companies about their awareness and use of Risk Management methodologies and techniques. The survey showed that these methodologies were known and used by a minority, which poses an opportunity for companies that seeks a leadership position in their industry.