Skip to content

Siirtyminen FSSC 22000:n versioon 6

Elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmä

FSSC 22000 on GFSI:n (Global Food Safety Initiative) vertailuarvioima elintarviketurvallisuusstandardi. Se perustuu laajalti tunnustettuun elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardiin ISO 22000, alan kannalta merkitykselliseen PRP-ohjelmaan (Pre-Requisite Program) ja FSSC:n määrittelemiin lisävaatimuksiin. Standardi tarjoaa täydellisen sertifiointijärjestelmän elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmille, ja se on yhdenmukainen ISOn lähestymistavan ja korkean tason rakenteen kanssa.

Päivitetty FSSC 22000:n versio 6

FSSC 22000:n versio 6 julkaistiin huhtikuussa 2023. Tärkeimmät syyt päivitykseen olivat seuraavat:

  • sisällyttää ISO 22003-1:2022 -standardin vaatimukset,
  • vahvistaa vaatimuksia, jotka auttavat organisaatioita saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet,
  • ja sisällyttää versioon 6 tehdystä kehityskyselystä saatu palaute.

Päivitykset ovat merkittäviä, ja ne kattavat pääasiassa muutoksia tuoteryhmiin, tarkastuksen kestoon ja FSSC:n lisävaatimuksiin esimerkiksi elintarvikkeiden hävikin ja hävikin, laadunvalvonnan, laitehallinnan, allergeenien hallinnan sekä elintarviketurvallisuutta ja laatukulttuuria koskevien vaatimusten yhdistämisen osalta.

Auditoinnin kestoa koskeva vaatimus on päivitetty vastaamaan ISO 22003-1:2022:n vaatimusta. Kaikkien sertifioitujen organisaatioiden auditoinnin kokonaiskesto tarkistetaan ja päivitetään uusien keston laskentasääntöjen mukaisesti. Uusi sääntö koskee seuraavaa suunniteltua säännöllistä auditointia eli seuraavaa valvonta- tai uudelleensertifiointiauditointia.

Siirtymävaiheen aikataulu

Yrityksillä on 12 kuukauden siirtymäaika. Ensimmäiset versioon 6 liittyvät auditoinnit alkavat 1. huhtikuuta 2024. Kaikkien sertifioitujen organisaatioiden on tehtävä versio 6:n päivitysauditointi ennen 31. maaliskuuta 2025.

Nykyistä FSSC 22000 -standardin versiota 5.1 koskevat auditoinnit ovat sallittuja 31. maaliskuuta 2024 asti. Huhtikuun 1. päivästä 2024 alkaen kaikki FSSC 22000 -auditoinnit on suoritettava standardin versiota 6.0 vastaan. Erityissääntöjä sovelletaan, jos auditoinnin vaihe 1 suoritetaan maaliskuussa 2024 ja vaihe 2 huhtikuussa 2024. Lisätietoja saat paikalliselta DNV:n toimistolta.

Jo sertifioiduille yrityksille versio 6.0:n auditointia pidetään päivitysauditointina. Kyseessä on siis uuden FSSC 22000 -standardin version 6.0 mukainen täydellinen auditointi, ja se voi olla ilmoitettu tai ilmoittamaton, jotta kolmen vuoden ilmoittamattomia auditointeja koskevat vaatimukset täyttyvät.

DNV:n tulee sertifiointielimenä päivittää ja myöntää FSSC 22000 -sertifikaatti uudelleen sen jälkeen, kun versio 6:n päivitysauditointi on suoritettu onnistuneesti. Uudelleenkirjoituksessa säilytetään version 5.1 sertifikaatin voimassaolon päättymispäivä.

Kaikki päivitysauditoinnit ladataan FSSC Assurance Platformiin kahden kuukauden kuluessa version 6 päivitysauditoinnin viimeisestä päivästä. Lataus on saatettava päätökseen 31. toukokuuta 2025 mennessä. Kaikki version 5.1 varmenteet asetetaan automaattisesti tilaan "peruutettu" 31. toukokuuta 2025 jälkeen.

Toteutuksen valmistelu

Suosittelemme aloittamaan siirtymävaiheen valmistelut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja suunnittelemaan asianmukaisesti, miten vaaditut muutokset pannaan täytäntöön elintarvikehallintajärjestelmässä.

Suositellut vaiheet:

  • Tutustu päivitettyyn standardiin ja keskity muutoksiin.
  • Kouluta organisaatiosi asianomainen henkilöstö varmistaaksesi, että he ymmärtävät vaatimukset ja keskeiset muutokset.
  • Tunnista puutteet, jotka on korjattava, ja laadi käyttöönottosuunnitelma.
  • Päivitä johtamisjärjestelmäsi ja toteuta toimet.

Miten DNV voi auttaa?

DNV voi olla kumppanisi riippumatta siitä, haluatko siirtyä tai aloittaa elintarviketurvallisuuden sertifiointimatkan. Tarjoamme siirtymä- ja standardikoulutusta, itsearviointeja, GAP-analyysejä ja sertifiointia.

 

FSSC 22000 versio 6

Lataa asiaankuuluva dokumentaatio (ENG)