Skip to content

Uusi ISO/IEC 42001 -standardi lisää luottamusta tekoälyyn.

18. joulukuuta 2023 julkaistiin tekoälyn hallintajärjestelmiä koskeva ISO/IEC 42001 -standardi, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään vankat puitteet tekoälyn hallintaan.

Tuotteiden ja palveluiden tarjoajien lisääntyvä tekoälyn käyttöönotto on myös lisännyt epäluottamusta uutta teknologiaa kohtaan. ISO/IEC 42001 on ensimmäinen kansainvälinen johtamisjärjestelmästandardi tekoälyn turvallista ja luotettavaa kehittämistä ja käyttöönottoa varten.

DNV:n globaalin tieto- ja viestintätekniikan toimialajohtaja Thomas Douglas on tyytyväinen uuteen standardiin: "Tekoälyteknologiaa ja sen sovelluksia koskevalle standardille on selkeä ja selkeä tarve. Se voi todella auttaa hallitsemaan riskejä ja varmistamaan tehokkaan, turvallisen ja eettisen soveltamisen, joka edistää luottamusta organisaatioiden ja käyttäjien keskuudessa. Olemme tyytyväisiä, että se on nyt vihdoin täällä, ja olemme innoissamme siitä, miten se auttaa organisaatioita etenemään.

Organisaatiot ovat innokkaita tarttumaan tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Sidosryhmien huolenaiheisiin vastaaminen sekä uusien riskien ja säännösten noudattaminen edellyttää kuitenkin varovaisuutta. Tekoälyyn liittyvien huolenaiheiden ratkaisemiseksi hallitukset eri puolilla maailmaa ottavat käyttöön tai suunnittelevat sen käyttöä koskevia lakeja ja asetuksia, kuten tulevaa EU:n tekoälylakia, joka on parhaillaan lainsäädäntöprosessin loppuvaiheessa EU:n komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa.

Uudessa standardissa esitetään vaatimukset sertifioitavalle tekoälyn hallintajärjestelmäkehykselle, jonka avulla organisaatiot voivat saada mahdollisimman suuren hyödyn ja samalla vakuuttaa sidosryhmät siitä, että järjestelmät on kehitetty ja niitä hallinnoidaan vastuullisesti.
ISO/IEC 42001 -standardissa noudatetaan samanlaista lähestymistapaa kuin esimerkiksi laadunhallintaa koskevassa ISO 9001:ssä ja tietoturvaa koskevassa ISO 27001:ssä, ja siinä esitetään parhaita käytäntöjä, sääntöjä, määritelmiä ja ohjeita riskien ja toiminnallisten näkökohtien hallintaan.

ISO/IEC 42001:n tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Edistetään sellaisten tekoälyjärjestelmien kehittämistä ja käyttöä, jotka ovat luotettavia, avoimia ja vastuullisia.
  • Eettisten periaatteiden ja arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja yksityisyyden kunnioittamisen, korostaminen tekoälyjärjestelmiä käyttöön otettaessa, jotta sidosryhmien odotukset täyttyvät.
  • Autetaan organisaatioita tunnistamaan ja lieventämään tekoälyn käyttöönottoon liittyviä riskejä, mikä puolestaan parantaa tehokkuutta ja vähentää kustannuksia.
  • Sääntelyvaatimusten noudattaminen, mukaan lukien tietosuojavaatimukset.
  • Luottamuksen lisääminen tekoälyn hallintaan kannustamalla organisaatioita asettamaan ihmisten hyvinvointi, turvallisuus ja käyttäjäkokemus etusijalle tekoälyn suunnittelussa ja käyttöönotossa.

"Tekoälyteknologia on erittäin lupaava, mutta kuten kaikki innovaatiot, se on otettava käyttöön vastuullisesti, jotta se olisi tehokas. Jos olet esimerkiksi sairaala, haluat pelastaa ihmishenkiä, eikö niin? Maailmanlaajuisena johtamisjärjestelmien sertifiointilaitoksena DNV on innokas työskentelemään asiakkaiden kanssa ja auttamaan heitä luomaan luottamusta tekoälyn soveltamiseen", Thomas Douglas sanoo.