TL 9000 - Televiestinnän laadunhallinta

TL 9000 osoittaa asiakkaille, että sinulla on käytössäsi prosessit, joilla varmistetaan tuotteiden ja palvelujen yhdenmukainen laatu.

TL 9000 on televiestintäalalle kehitetty standardi, jossa määritellään televiestintätuotteiden ja -palvelujen suunnittelun, kehittämisen, tuotannon, käyttöönoton ja ylläpidon kannalta keskeiset vaatimukset. Standardi perustuu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmästandardiin ja se on suunniteltu vastaamaan alan toimitusketjun vaatimuksia. Lisäksi se tarjoaa järjestelmän jonka avulla voi mitata ja seurata suorituskykyään, sekä parantaa toiminnan tuloksia.  TL 9000 -sertifiointi antaa asiakkailel ja muille sidosryhmille varmuuden siitä, että tuotteesi ja palvelusi ovat luotettavia. 

TL 9000 

TL 9000 on kehitetty edistämään alan yhdenmukaisuutta, ja se auttaa yrityksiä täyttämään maailmanlaajuisen televiestintäalan toimitusketjun laatuvaatimukset. Standardin tavoitteena on auttaa alaa saavuttamaan seuraavat tavoitteet: 
  • Luoda ja ylläpitää yhteisiä telealan laadunhallintavaatimuksia, mikä vähentää alan standardien määrää
  • Edistää järjestelmää, joka suojaa televiestintätuotteiden laitteistojen, ohjelmistojen ja palvelujen eheyttä ja käyttöä 
  • Määrittää tehokkaat kustannus- ja suorituskykyperusteiset mittaukset, joilla ohjataan edistymistä ja arvioidaan laatujärjestelmän käyttöönoton tuloksia 
  • Edistää jatkuvaa parantamista ja asiakassuhteita 
  • Hyödynnetää alan vaatimustenmukaisuuden arviointiprosessia. 
TL 9000 koostuu kahdesta osasta, jotka täydentävät ISO 9001:n vaatimuksia toimialakohtaisilla vaatimuksilla, jotka vaihtelevat ohjelmistokehityksestä ja erikoistuneista palvelutoiminnoista toimitusketjuviestintään ja laadun raportointiin. 

Sertifioinnin edut 

TL 9000 -sertifiointi osoittaa, organisaatio noudattaa ISO 9001 -standardia, televiestintäkohtaisia vaatimuksia ja alan mittauksia.  Etuihin kuuluvat: 
  • Palvelujen ja asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen 
  • Paremmat asiakas-ja toimittajasuhteet 
  • Osoitus sitoutumisesta standardoituun laatujärjestelmään ja sen vaatimusten noudattamiseen; keskittyen syklin lyhentämiseen, toimitusten oikea-aikaisuuteen, palautusasteeseen, luotettavuuteen ja vikojen poistamiseen 
  • Kyky osoittaa laadukas suorituskyky ja jakaa tietoja ja tuloksia. 
Monet ostajat vaativat laitetoimittajilta TL 9000 -sertifiointia. Tämä antaa varmuuden siitä, että heidän tuotteensa ovat luotettavia. TL 9000 -sertifiointi voidaan myös helposti yhdistää muihin johtamisjärjestelmästandardeihin. 

Aloittaminen 

Sertifioinnin toteuttamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön tehokas laadunhallintajärjestelmä. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, joka on valmis tukemaan sinua alkukoulutuksesta nykytila-analyysiin ja itsearviointityökaluihin sekä TL 9000 -sertifiointiin tai muihin standardeihin integroituun sertifiointiin.

Lisätietoja

  TL 9000

TL 9000

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta