Automotive and aerospace

PED CE - Painelaitedirektiivi

PED - Pressure Equipment

Ota yhteyttä

Tuotteille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sisäisen paineen alaisina.

DNV on nimetty PED:n (Pressure Equipment Directive) ilmoitetuksi laitokseksi (nro 0496). PED on tarkoitettu painelaitteita Euroopan talousalueen markkinoille saattajille ja valmistajille, joiden on täytettävä direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset. Näihin turvallisuusvaatimuksiin kuuluu suunnittelu, valmistus ja lopullinen arviointi sekä turvallisen asentamisen, käytön ja huollon ohjeistus. Tuotteet on luokiteltu painelaiteluokkiin I-IV. Luokka määräytyy riskin eli paineen, tilavuuden tai nimellissuuruuden, sisällön (neste) ja olomuodon (neste vai kaasu) mukaan.

Miten voimme auttaa?

Painelaiteluokan mukaisesti valmistajan on otettava mukaan kolmas osapuoli. Painelaiteluokkaa I lukuun ottamatta, valmistajan on käännyttävä ilmoitetun laitoksen puoleen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Painelaiteluokan mukaan on valittavissa eri vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, eli moduuleja. Voimme auttaa kaikissa vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuleissa. Nämä saattavat edellyttää valmistajien tuotteiden laatujärjestelmien arviointia tai itse tuotteen tarkastusta.

Voimme tarjota PED-sertifiointia maailmanlaajuisesti ja myös pätevöittää hitsaajia ja hyväksyä hitsausmenetelmiä. Voimme myös tarjota muita painelaitedirektiiviin liittyviä palveluita kuten komponenttien ja materiaalivalmistajien PED-vaatimusten arviointia tai yleistä ohjausta ja koulutusta.

Ota yhteyttä niin voimme kertoa lisää PED CE Painelaitedirektiivin vaatimuksista ja sertifiointiprosessista.

Ota yhteyttä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: