Food and beverage

MSC-kalastusstandardi

MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Marine Stewardship Council (MSC) -kalastusstandardilla varmistetaan, että kalastusta hoidetaan hyvin ja että sitä harjoitetaan vastuullisesti asetettujen tavoitteiden ja ympäröivän meriympäristön ylläpitämiseksi.

Väestönkasvu, luonnonvarojen liikakäyttö ja ympäristön pilaantuminen ovat johtaneet maailmanlaajuisen biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Lajien määrä vähenee ja ne kuolevat sukupuuttoon, ja ekosysteemit ehtyvät ja kärsivät vahinkoa.Ekosysteemeihin kohdistuvien ympäristövaikutusten minimointi on olennaisen tärkeää.  

MSC-kalastusstandardin mukainen sertifiointi vahvistaa kestävät käytännöt käyttämällä uskottavaa, riippumatonta ja kolmannen osapuolen suorittamaa arviointiprosessia.

Mikä on MSC-kalastusstandardi

MSC-kalastusstandardia sovelletaan kaikkeen luonnonvaraiseen pyyntikalastukseen. Standardi perustuu kolmeen keskeiseen periaatteeseen:
  • hyödynnettyjen kalakantojen kestävyys
  • sen ekosysteemin säilyttäminen, josta kalastus on riippuvainen.
  • tehokas ja vastuullinen hallinto.
Sen varmistamiseksi, että MSC-ympäristömerkki on myönnetty ainoastaan MSC:n sertifioidusta kestävästä kalastuksesta peräisin oleville mereneläville, kaikkien toimitusketjuun kuuluvien yritysten on oltava sertifioitu MSC Chain of Custody -standardin mukaisesti.

Sertifioinnin edut 

MSC-kalastusstandardin sertifiointi antaa organisaatiollesi seuraavat mahdollisuudet:
  • Täyttää markkinavaatimuksen, jonka mukaan kolmannen osapuolen on varmennettava kestävä kalastus.
  • Tuotteiden erilaistaminen yhä kilpaillummilla markkinoilla.
  • Olla ensisijainen toimittaja.
  • Sopeutuminen ympäristötietoiseen kuluttajaan.
  • Tukea tuotteesi asemointia ympäristömerkin avulla.
  • Osoitetaan yhteisölle ja sidosryhmille, että resursseja hoidetaan hyvin.
  • Lisätä painetta parantaa kestämättömän kalastuksen tilannetta.
Se antaa kuluttajille ja vähittäiskauppiaille varmuuden siitä, että äyriäistuotteet ovat peräisin hyvin hoidetusta ja kestävästä lähteestä.

Aloittaminen

Sertifiointimenettelyn tärkein osa on tunnistaa ja käsitellä avoimesti kysymyksiä, jotka koskevat kohteena olevia kantoja, kalastuksen vaikutuksia merialueisiin ja merenkulun ympäristöön ja kalastuksenhoitojärjestelmän tehokkuuteen.

Olosuhteet, joihin yrityksesi ei voi vaikuttaa, voivat estää sinua saamasta sertifiointia, kuten kestämättömät hallinnolliset päätökset.. Näin ollen ennakkoarviointi on sertifiointimenettelyn keskeinen vaihe, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita hyvin varhaisessa vaiheessa.

Arviointiin kuuluu kalastuksen mittaaminen standardin periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon kalastuksen ainutlaatuiset olosuhteet. Sertifiointiprosessiin kuuluu kalastusalan asiantuntijoiden osallistuminen, sidosryhmien kuuleminen ja raporttien toimittaminen tietyissä vaiheissa.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: