Skip to content

LEAF Marque sertifiointi

Paranna maataloustuotteiden ja -palveluiden ympäristölaatua ja varmista korkeat kestävyysstandardit.

Intregoidun maatilan hallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa sitoutumisesi kestävyyteen, ympäristönsuojeluun, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Tämä vähentää liiketoimintariskejä ja parantaa joustavuuttasi teknisten, lainsäädännöllisten ja käytäntöihin liittyvien muutosten edessä.

LEAF-merkkistandardi sisältää erityisvaatimuksia intregroidulle maatilan hallintajärjestelmälle, joka parantaa kykyänne toimittaa johdonmukaisesti tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden sekä lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

Hallintasuunnitelmat ja arvioinnit ovat on tärkeä osa taloutta ja kannattavuutta, samoin kuin perheesi ja henkilökuntasi motivaatiolla ja osallistumisella, sadon- ja karjan tuotoksella sekä hyvinvoinnilla. Myös ympäristösitoumus ja paikallisyhteisön kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeitä näkökohtia.

Mikä on LEAF Marque?

Standardia sovelletaan kaikentyyppisiin maatiloihin, oli kyseessä sitten viljely, eläintalous tai sekatiloja.  Sitä tarkistetaan säännöllisesti muutosten huomioon ottamiseksi. Viimeisin versio (v16.0) tuli voimaan huhtikuussa 2023.

Leaf Marque on ohjelma, jolla varmistetaan, että maatilatuotteet ja -palvelut täyttävät korkeat kestävän kehityksen standardit. Tämä sisältää ympäristövaikutusten, vastuullisen hankinnan ja sosiaalisen vastuun huomioon ottamisen. On huomattava, että LEAF Marque -standardi täydentää hyväksyttyjä perusjärjestelmiä, kuten GlobalG.A.P:tä.

Sen tavoitteena on tuottaa vaurasta maataloutta, joka rikastuttaa ympäristöä, osallistaa paikallisyhteisöjä, kehittää ilmastokestävyyttä, parantaa luontoa ja biodiversiteettiä, edistää toimitusketjun innovointia ja osallistaa kuluttajat myönteiseen muutokseen.

LEAF-merkissä määrittelee integroidun maatilan hallinnan periaatteet kokonaisvaltaisena maatilayrityksen lähestymistapana, joka auttaa sinua toteuttamaan kestävämpää maataloutta ottaen huomioon teknologian ja käytäntöjen muutokset, sillä standardia päivitetään säännöllisesti. Sertifiointi ei koske tiettyä tuotetta vaan koko maatilaa.

Sertifioinnin edut

Checking that your system works is vital. Certification to LEAF Marque by an independent third-party verifies how your integrated farm management system is performing and demonstrates your work to apply effective management principles within the organization.

Järjestelmän toimivuuden tarkistaminen on elintärkeää. Riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämä LEAF Marque -sertifikaatti todentaa, miten integroitu tilanhallintajärjestelmä toimii, ja osoittaa, että olet pyrkinyt soveltamaan tehokkaita hallintaperiaatteita organisaatiossasi.

Tuloksena voit

  • Osoita sitoutumisesi kestävyyteen: Leaf Marque -sertifikaatin avulla voit osoittaa asiakkaillesi ja sidosryhmillesi, että olet sitoutunut vähentämään ympäristövaikutuksia ja edistämään vastuullista hankintaa.
  • Erottaudu liiketoiminnassasi: Leaf Marque -sertifioidut tuotteet ja palvelut auttaa sinua erottautumaan liiketoiminnallasi ja houkuttelemaan enemmän asiakkaita.
  • Paranna toimitusketjuasi: Sertifiointiprosessi auttaa sinua tunnistamaan ja käsittelemään toimitusketjussa esiintyviä kestävyysongelmia, mikä johtaa pitkäaikaisiin parannuksiin ja kustannussäästöihin.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön tehokas laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset.  DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, ja voi auttaa sinua koko matkan ajan tarjoamalla ajankohtaisia ISO 9001 -koulutusta, itsearviointeja, puutteiden analysointia ja sertifiointipalveluja.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnissa alkuun.