Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE-merkintä SFS-EN 1090-1

Tämä eurooppalainen standardisarja sisältää markkinoille rakennustuotteina ja tuotejärjestelminä toimitettujen kantavien kokoonpanojen ja rakenteiden CE-merkintää sekä suunnittelua ja tehdasvalmistusta koskevia vaatimuksia.

Tehdasmaisesti valmistettujen rakenteellisten teräs- ja alumiini kokoonpanojen CE-merkintä standardin EN 1090-1 käyttöönotto tuli pakolliseksi 1.7.2014 alkaen. 

CE-merkintäoikeuden voi saada ainoastaan ilmoitetun laitoksen suorittaman varmentamisen kautta. 

Standardi EN 1090 sisältää useampia osia. SFS-EN 1090-1 sisältää periaatteet rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja CE-merkintään,  SFS-EN 1090-2 sisältää tehdasvalmistuksen teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset ja EN 1090-3 tehdasvalmistuksen alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset.  

Kokoonpanoilla on rakenteellisia ominaisuuksia, joiden ansiosta ne soveltuvat tiettyyn käyttökohteeseen ja tehtävään. Rakenteelliset ominaisuudet määräytyvät suunnittelun ja valmistuksen perusteella. 

Yrityksen pitää laatia tehtaan sisäinen laadunvalvonta (FPC=Factory production control), jonka avulla tärkeät rakenteelliset ominaisuudet varmistetaan suunnittelun ja valmistuksen aikana. 

Standardit edellyttävät, että yritys suorittaa vaadittavia alkutestauksia ja tuotannon kyvykkyyttä osoittavia testauksia. Näiden toimenpiteiden jälkeen yritys voi pyytää ilmoitetulta laitokselta Sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. 

Hyväksytyn varmentamisen jälkeen ilmoitetun laitoksen tehtäviin kuuluu Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva arviointi. 

Riippuen yrityksen toimintatavasta ja CE-merkintä menetelmästä alkutarkastukseen voi kuulua suunnittelutoiminnot ja tehdasvalmistus tai vain tehdasvalmistus. 

Alihankinta- yrityksillä toiminta rajoittuu yleensä tehdasvalmistukseen ja suunnitteluaineisto tulee tilaajalta. Yritykset joutuvat myös varmistamaan Sisäisen laadunvalvonta järjestelmänsä mukaisesti, että heidän alihankkijansa noudattavat kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden vaatimuksia. 

Rakenteellisille kokoonpanoille on 4 toteutusluokkaa, joiden vaatimukset alkavat toteutusluokasta 1  ja kasvavat merkittävästi mentäessä kohti toteutusluokkaa 4. Yritykset joutuvat harkitsemaan, minkä toteutusluokan vaatimuksiin he rakentavat Sisäisen laadunvalvonnan. Toteutusluokka, testatut materiaalit ja prosessit esim. rajaavat yrityksen tuotteiden markkinoille saattamis mahdollisuuksia. Useat yritykset ovat jo hankkineet Sisäisen laadunvalvonnan varmentamisen ja voivat toimittaa kantavia teräs-ja alumiinikokoonpanoja heidän osaltaan varmennetun Sisäisen laadunvalvonta järjestelmän mukaisesti. 

Valmistajan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän tulee olla ilmoitetun laitoksen varmentama (sertifioima), jotta Sisäisen laadunvalvonnan yhdenmukaisuus voidaan osoittaa standardin EN 1090-1 asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi valmistajan tulee osoittaa valmistamiensa kokoonpanojen ominaisuudet ja vaatimustenmukaisuus CE-merkinnällä ja suoritustasoilmoituksella. DNV tukee asiakkaita myös tällä palvelulla.

Oletko kiinnostunut tuotesertifioinnista EN 1090 osalta? 

Ota yhteyttä myyntiimme!