Skip to content

ISO 45003 - Psykologinen työterveys ja -turvallisuus

Psykososiaalisten riskien hallinta työperäisten vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

ISO 45003 -standardissa annetaan ohjeet psykososiaalisten riskien hallintaan ISO 45001 -standardiin perustuvassa työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmässä. Se soveltuu kaikenkokoisiin organisaatioihin ja eri toimialoille. Se tarjoaa jäsennellyn kehyksen työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseksi, toteuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja jatkuvaksi parantamiseksi työpaikoilla.

Pandemia on nostanut työntekijöiden hyvinvoinnin työnantajien asialistalle. Eristäytyminen, stressi, loppuunpalaminen ja masennus; mielenterveyden tukeminen ei ole koskaan ollut tärkeämpää.

Mikä on ISO 45003

ISO 45003 on ohjeellinen standardi johtamisjärjestelmän rakentamiseksi ja tehokkaiden valvontatoimien toteuttamiseksi psykososiaalisten riskien poistamiseksi tai hallitsemiseksi. Se on laadittu tukemaan yrityksiä, joilla on ISO 45001 -standardiin perustuva työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mikä tahansa organisaatio voi kuitenkin hyötyä tästä psykososiaalisten terveys- ja turvallisuusriskien käsittelyä koskevasta maailmanlaajuisesta parhaasta käytännöstä.

ISO 45003 auttaa sinua rakentamaan myönteisen työympäristön, joka voi auttaa parantamaan organisaation joustavuutta ja parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta.

Standardi kattaa:
  • miten tunnistaa työntekijöihin kohdistuvat psykososiaaliset vaaratekijät, kuten kotityön aiheuttamat vaaratekijät;
  • tarjoaa esimerkkejä tehokkaista - usein yksinkertaisista - toimista näiden ongelmien hallitsemiseksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi.
ISO 45003 -standardin avulla sinulla on perusta, jonka pohjalta voit hallita nykyisiä haasteita ja parantaa jatkuvasti johtamisjärjestelmäsi tehokkuutta.

Hyödyt

ISO 45003 on ohjeellinen standardi, jota ei voida sertifioida. Riippumaton kolmas osapuoli, kuten DNV, voi kuitenkin arvioida standardin noudattamista myös ISO 45001 työterveys ja -turvallisuus -johtamisjärjestelmän sertifiointiauditoinnin yhteydessä. ISO 45003 -standardin noudattamisen edut:
  • Rekrytoinnin, henkilöstön säilyttämisen ja monimuotoisuuden parantaminen
  • Työntekijöiden sitoutumisen lisääminen
  • Lisääntynyt mahdollisuus aloitteisiin
  • Lainsäädännön noudattaminen
  • Stressistä, työuupumuksesta, ahdistuksesta ja masennuksesta johtuvien poissaolojen väheneminen.
Osoita, että välität ja että sinulla on oikeat toimenpiteet työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Aloittaminen

Riippumatta siitä, aiotko käyttää ISO 45003 -ohjeellista standardia ISO 45001 -standardin mukaisessa työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmässä vai itsenäisenä ohjeena, tutustu ensin standardiin ja aseta selkeät tavoitteet. Akkreditoituna kolmannen osapuolen sertifiointitahona DNV on valmis tukemaan sinua alkukoulutustarpeista aina vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseen GAP-nykytila-analyysin avulla.

Työterveys ja työturvallisuus yrityksessä

Haluatko tutustua tarkemmin työterveys- ja työturvallisuusstandardeihin?

  Suojeletko työntekijöidesi mielenterveyttä?

Suojeletko työntekijöidesi mielenterveyttä?

Lataa opas: ISO 45003 - Psykososiaalisen terveyden hallinta yrityksessäsi

  Haluatko kuulla mitä hyötyjä työturvallisuus- ja työterveysstandardien sertifioinnista on?

Haluatko kuulla mitä hyötyjä työturvallisuus- ja työterveysstandardien sertifioinnista on?

Käy kuuntelemassa webinaaritallenne: "Kurkistus työterveys- ja työturvallisuus standardeihin ISO 45001 ja ISO 45003".

Miksi valita DNV?

 

Miksi ISO-sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnin hyödyt ja sertifiointiprosessin vaiheet.

 

Yhteistyötä kanssamme - Puolueettomuus

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?