ISO 45001 - Työterveys ja työturvallisuus

Osoita sitoutumisesi parempien ja turvallisempien työolojen luomiseen.

Ihmisiä menehtyy edelleen päivittäin työtapaturmiin tai työperäisiin sairauksiin. Lisäksi työntekijöiden psykososiaalisen hyvinvoinnin huomioon ottaminen on noussut yritysten asialistalle pandemian aikana. Työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen ja työpaikan riskien vähentäminen on yhä keskeisempää terveen yrityksen varmistamiseksi.

ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi, jossa asetetaan vaatimukset hyvän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Kun se yhdistetään psykososiaalista terveyttä ja turvallisuutta koskevaan ISO 45003 -ohjeeseen, yritykset voivat vähentää työpaikan riskejä ja luoda turvallisemmat ja terveellisemmät työolot kaikki näkökohdat huomioon ottaen. Lisäksi ISO 45001 tukee yrityksiä vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämisessä.

Mikä on ISO 45001

ISO 45001 -standardia voidaan soveltaa kaikenlaisiin organisaatioihin - niin suuriin kuin pieniinkin - kaikilla toimialoilla. Se perustuu OHSAS 18001 -standardiin ja muihin tunnustettuihin työterveys- ja työturvallisuusstandardeihin ja -konventioihin. Nykyinen korvasi OHSAS 18001:n vuonna 2018 pääasiallisena kansainvälisenä standardina.

ISO 45001:ssä sovelletaan ISOn korkean tason rakennetta (HLS), joka määrittelee kaikkien ISO-standardien rakenteen, mikä helpottaa integrointia muiden yleisten johtamisjärjestelmästandardien kanssa. Tämä hyödyttää yrityksiä, jotka ovat jo saaneet ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatin.

ISO 45001 -standardi perustuu vakiintuneisiin johtamisperiaatteisiin ”Plan-Do-Check-Act”, ja siinä edellytetään, että organisaatio:

  • tunnistaa vaaratekijät ja arvioi toimintaansa ja palveluihinsa liittyvät työterveys- ja työturvallisuusriskit;
  • määrittää tarvittavat tarkastukset;
  • asettaa selkeät tavoitteet ja päämäärät työsuojelun tason parantamiseksi.

Sertifioinnin edut

Monissa maissa työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä on lakisääteinen vaatimus, ja yritysten on raportoitava sen toimivuudesta. DNV:n kaltaisen riippumattoman tahon myöntämä ISO 45001 -sertifiointi osoittaa, että käytössäsi on lainmukainen järjestelmä, ja se edistää kehitystä.

ISO 45001 -sertifioinnin ansiosta organisaatiosi voi:

  • Ottaa käyttöön ja parantaa jatkuvasti työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmää. Järjestelmän avulla voidaan poistaa tai minimoida toimintaan, palveluihin tai henkilöstöön ja muihin asianosaisiin kohdistuvat riskit.
  • Työskennellä järjestelmällisesti parantaaksesi työterveyden ja -turvallisuuden suorituskykyäsi ja ehkäistäksesi tapaturmien ja vaaratilanteiden (uudelleen)syntymistä.
  • Varmistaa, että se on ilmoitetun työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan mukainen, ja osoittaa vaatimustenmukaisuuden muille.
  • Noudattaa jatkuvasti sovellettavia työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön ISO 45001 -standardin mukainen työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä. Akkreditoituna kolmannen osapuolen sertifiointitahona DNV voi tukea sinua alkukoulutuksesta ja puutteiden analysoinnista itsearviointityökaluihin ja kaikkiin sertifiointitarpeisiisi. DNV tarjoaa IRCA:n akkreditoimaa ISO 45001 -koulutusta sekä muuta ISO 45001 ja ISO 45003 -koulutusta.

Työterveys ja työturvallisuus yrityksessä

Haluatko tutustua tarkemmin työterveys- ja työturvallisuusstandardeihin?

  Suojeletko työntekijöidesi mielenterveyttä?

Suojeletko työntekijöidesi mielenterveyttä?

Lataa opas: ISO 45003 - Psykososiaalisen terveyden hallinta yrityksessäsi

  Haluatko kuulla mitä hyötyjä työturvallisuus- ja työterveysstandardien sertifioinnista on?

Haluatko kuulla mitä hyötyjä työturvallisuus- ja työterveysstandardien sertifioinnista on?

Käy kuuntelemassa webinaaritallenne: "Kurkistus työterveys- ja työturvallisuus standardeihin ISO 45001 ja ISO 45003".

Miksi valita DNV?

 

Miksi ISO-sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnin hyödyt ja sertifiointiprosessin vaiheet.

 

Yhteistyötä kanssamme - Puolueettomuus

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?