ISO 26262 – Tieajoneuvojen toiminnallinen turvallisuus

Autoteollisuuden erityistarpeisiin vastaaminen sähkö- ja/tai elektroniikkajärjestelmien toiminnallisen turvallisuuden alalla.

ISO 26262 hyödyt 

ISO 26262 -standardin käyttöönotto varmistaa, että auton osiin on alusta alkaen sisällytetty korkea turvallisuustaso. Standardin avulla voidaan luoda turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin parhaisiin käytäntöihin ja uusimpaan lähestymistapaan riskienhallintaan, mikä antaa sinulle kilpailuetua. Autonvalmistajien odotetaan käyttävän ISO 26262 -standardin noudattamista keinona kelpuuttaa komponentteja ja mahdollisia sähkö- ja elektroniikkakomponenttien toimittajia.

Mikä on ISO 26262?

ISO 26262 on moniosainen standardi, jossa määritellään vaatimukset ja annetaan ohjeet toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseksi tieliikenteen ajoneuvoihin asennetuissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. Standardia ISO 26262 pidetään parhaana käytäntönä tieliikenteen ajoneuvojen toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseksi.

ISO 26262:n tarjoamat puitteet käsittelevät toiminnallista turvallisuutta seuraavissa tapauksissa:

  • Tuotteet: Standardissa edellytetään turvallisuusselvitystä ja useita varmistustoimenpiteitä, joita on sovellettava tuotteen elinkaaren aikana.
  • Prosessit: Standardissa edellytetään, että tietyt elinkaariprosessit pannaan täytäntöön turvallisuusjohtamisjärjestelmässä, joka perustuu riskiperusteiseen lähestymistapaan.

Miten voimme auttaa? 

Tarjoamme erilaisia palveluja, jotka auttavat yrityksiä, jotka pyrkivät ottamaan käyttöön ISO 26262 -standardin.

Palveluihimme kuuluvat:

Koulutus (Perusteet)  

Koulutustarjontaamme kuuluu lyhyitä johdantokursseja tai yleiskatsauksia, joiden tarkoituksena on antaa perustiedot standardin tarkoituksesta, soveltamisesta, rakenteesta ja sisällöstä.

Koulutus (Syvempi osaaminen) 

Jatkokurssilla käsitellään standardin kutakin yksittäistä osaa ja parannetaan turvallisuusinsinöörien taitoja eri tieteenaloilla (järjestelmä, laitteisto, ohjelmisto) riskianalyysin ja riskien vähentämisen käsitteiden osalta. Koulutus on suunnattu myös eri tasoille, esim. valvotuille käytännön toimijoille, käytännön toimijoille ja asiantuntijoille.

Prosessinhallintakoulutus

Tarjoamme myös koulutusta, joka kohdistuu prosessinhallintaosaamiseen tuotteiden, laitteistojen tai ohjelmistojen elinkaariprosessien luomiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi autamme parantamaan erityisosaamista turvallisuuden varmistamisen alalla tuotteiden ja prosessien tehokkaiden varmistustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Henkilöstön sertifiointi

Jos koulutuksen edellytyksenä on turvallisuusjohtamisen eri osa-alueilla hankittu alan kokemus, henkilöstösertifiointia voidaan käyttää turvallisuusinsinöörin eri tasojen todentamiseen: valvottu ammattilainen, ammattilainen ja asiantuntija. Voimme tarjota henkilöstön sertifiointijärjestelmiä ja arviointeja.

Valmiuksien arviointi

Tässä arvioinnissa mitataan, missä määrin olet standardin mukainen. Puuteanalyysimme raportissa yksilöidään puutteet, jotka on korjattava, jotta ISO 26262 -standardin noudattaminen olisi mahdollista. Arvioinnissa keskitytään yhdenmukaistamiseen parhaiden käytäntöjen kanssa enemmän kuin pelkkään vaatimustenmukaisuuden sertifiointiin, jolloin saat selkeämmän kuvan siitä, miten saavutat täydellisen vaatimustenmukaisuuden.

Pisteytetty arviointi (luokitusprotokolla)

Pisteytetyssä arvioinnissa keskitytään prosesseihin eikä niinkään tuotteisiin. Pisteytetyn arvioinnin avulla voit arvioida organisaatiosi prosessien kypsyys- ja kyvykkyystason, jotta voit käynnistää prosessien parannukset kyvykkyys- ja kypsyyspolun mukaisesti ja samalla säilyttää yhdenmukaisuuden ISO 26262 -vaatimusten kanssa.

Vahvistustoimenpide (verifiointi)

ISO 26262 -standardissa edellytetään, että käytössäsi on vahvistustoimenpiteitä, joiden kaikkien tarkoituksena on varmistaa, että vaadittu turvallisuuden eheystaso saavutetaan E/E-komponentissa tai -tuotteessa. DNV - Business Assurance voi tarjota henkilöstöä kaikkiin ISO 26262 -standardin mukaisiin varmistustoimenpiteisiin. Näitä ovat mm:

  • Vahvistuskatselmukset, joiden tarkoituksena on tarkistaa, että valitut työtuotteet ovat ISO 26262:n vastaavien vaatimusten mukaisia.
  • Toiminnallisen turvallisuuden auditoinnit, joissa arvioidaan toiminnallisen turvallisuuden toimintojen edellyttämien prosessien toteuttamista.
  • Toiminnallisen turvallisuuden arvioinnit, joissa arvioidaan kyseisellä kohteella saavutettua toiminnallista turvallisuutta.
  • Tiettyyn kohteeseen vaaditun turvallisuuden eheystason perusteella varmistustoimenpiteet suoritetaan siten, että tarkastelija/auditoija/arvioija on eriasteisesti riippumaton kehitystoimintaan osallistuvasta hankkeesta.

More information

 

ISO 26262

Download our flyer

 

ISO 26262 -standardi ISO.org-sivustolla.

Miksi valita DNV?

 

Miksi ISO-sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnin hyödyt ja sertifiointiprosessin vaiheet.

 

Yhteistyötä kanssamme - Puolueettomuus

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?