Skip to content

FSVP - Foreign supplier verification program

Elintarvikkeiden turvallisuuden nykyaikaistamista koskeva laki (Food Safety Modernization Act, FSMA) on suunniteltu estämään elintarvikkeiden välityksellä tarttuvat sairaudet Yhdysvalloissa. Foreign Supplier Verification Program (FSVP) on FDA:n FSMA-ohjelma, jonka tarkoituksena on antaa varmuus siitä, että ulkomaiset elintarviketoimittajat täyttävät samanlaiset vaatimukset kuin yhdysvaltalaiset yritykset.

FSMA:ta sovelletaan hyvin laajaan tuote- ja yritysryhmään, mukaan lukien ne, jotka valmistavat, käsittelevät, pakkaavat tai varastoivat elintarvikkeita ja juomia ihmis- tai eläinravinnoksi, mukaan lukien ravintolisät. FSMA:n alaisuuteen kuuluvien aloitteiden, kuten ulkomaisten toimittajien tarkastusohjelman (FSVP), kautta myös maahantuojat, agentit, ulkomaisten yritysten edustajat ja rahdinkuljettajat/kuljetusliikkeet ovat osallisina. Foreign Supplier Verification Program on FDA:n ohjelma, jonka tarkoituksena on antaa varmuus siitä, että elintarvikkeiden ja juomien ulkomaiset toimittajat täyttävät samat turvallisuusvaatimukset kuin yhdysvaltalaiset yritykset, ja varmistaa, että noudatetaan kansanterveyden suojelua koskevia standardeja, mukaan lukien turvallisuussäädökset, ennaltaehkäisevät tarkastukset ja asianmukaiset merkinnät.  

Mikä on FSV program

FSVP-ohjelma on pakollinen, ja sitä sovelletaan elintarvikkeiden tuojiin Yhdysvalloissa. Vaatimusten noudattaminen on yhtä kuin passi, jolla tuotteesi pääsevät Yhdysvaltojen markkinoille. FSVP-ohjelmassa maahantuojalla tarkoitetaan esimerkiksi maahantuotavan elintarvikkeen yhdysvaltalaista omistajaa tai vastaanottajaa:

 • omistaa elintarvikkeen
 • on ostanut sen
 • on sopinut kirjallisesti ostavansa sen Yhdysvaltoihin saapumisen yhteydessä.

Jos maahantulohetkellä ei ole yhdysvaltalaista omistajaa tai vastaanottajaa (taloudellisesti vastuussa olevaa osapuolta), FSVP-tuoja on ulkomaisen omistajan/ vastaanottajan yhdysvaltalainen edustaja/edustaja, joka on vahvistanut sen allekirjoitetulla suostumusilmoituksella. FSVP:n mukaisesti yhdysvaltalaisten maahantuojien on valvottava, että niiden ulkomaiset tavarantoimittajat noudattavat FDA:n asemaa. Tämä tarkoittaa, että Yhdysvalloissa on oltava hyväksytty maahantuoja, joka vastaa siitä, että tuotteet täyttävät FSVP-vaatimukset. Ellei maahantuojia ole vapautettu, kuten esimerkiksi HACCP-järjestelmän maahantuojia, FSVP edellyttää, että maahantuojat:

 • Käytetään pätevää henkilöstöä FSVP:n täytäntöönpanoon ja toimintaan.
 • Suoritetaan vaarojen analyysi, johon sisältyy vaarojen tarkastelu ja sen määrittäminen, tarvitaanko valvontaa.
 • Arvioidaan elintarvikkeiden ja ulkomaisten tavarantoimittajien toiminnan aiheuttamat riskit.
 • Suoritetaan asianmukaiset toimittajien todentamistoimet.
 • Toteutetaan korjaavia toimia (tarvittaessa) ja arvioidaan FSVP:n riittävyys (tarvittaessa).
 • Arvioidaan elintarvike- ja ulkomainen toimittaja uudelleen kolmen vuoden välein tai aikaisemmin.
 • FSVP-maahantuojan yksilöiminen, kun maahantuontia haetaan Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitokselta.

Lue lisää FDA sivulta täältä.

Alkuun pääseminen

Järjestelmä edellyttää, että yhdysvaltalaiset maahantuojat ymmärtävät vaikutukset, kehittävät menettelyjä ja suorittavat vaatimustenmukaisuustarkastuksia yrityksen sisällä ja toimittajissa. DNV voi auttaa sinua alusta loppuun, jotta:

 • FSMA:n vaikutusten tunnistaminen organisaatiossasi.
  Ymmärtämällä, mitä tuotteita organisaatiosi valmistaa, käsittelee, tuo maahan, kuljettaa jne. DNV voi kertoa, mitä organisaatiosi on tehtävä noudattaakseen FSMA:n vaatimuksia.
 • Kehittää protokollia, joilla varmistetaan FSVP:n noudattaminen.
  Toteuttaa ohjelmia riskien hallitsemiseksi ja arvioimaan, miten tavarantoimittajat noudattavat FDA:n säädöksiä, sekä tukea sisäisten menettelyjen kehittämistä oman organisaatiosi FSMA-sääntöjen noudattamiseksi.
 • Suorittaa FSVP:n noudattamista koskevia tarkastuksia.
  Jos organisaatiollasi on käytössä protokollia, joiden tavoitteena on FSVP:n noudattaminen, anna DNV:n olla riippumaton "ylimääräinen silmäpari", joka varmistaa, että protokollasi täyttävät viranomaisvaatimukset ja, mikä tärkeintä, ovat tehokkaita ja järkeviä organisaatiosi kannalta.
 • Toimittajien tarkastukset.
  Tarkastamalla riippumattomasti toimittajasi varmistaaksesi, että ne täyttävät FDA:n vaatimukset - varmistamalla, että organisaatiosi täyttää FSVP:n mukaiset velvoitteet.
 • Koulutus
  Sekä organisaatiollesi että tavarantoimittajillesi FSMA:sta, sen vaatimuksista ja siitä, miten ne pannaan täytäntöön lain noudattamiseksi. Tähän kuuluu myös tunnettu Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) -koulutus.

Aina kun mahdollista, auditointipalvelut voidaan sisällyttää lisäyksinä olemassa oleviin GFSI-sertifiointiauditointeihin, mikä alentaa sekä yrityksesi että toimittajiesi kustannuksia.

Miksi valita DNV?

 

Miksi ISO-sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnin hyödyt ja sertifiointiprosessin vaiheet.

 

Yhteistyötä kanssamme - Puolueettomuus

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?