Skip to content

CPR CE -merkintä – Rakennustuoteasetus

CE-merkintävelvoite koskee useita rakennusalan tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi sementti, kiviainekset, bitumi, teräsrakenteet ja palosammutinjärjestelmät.

Rakennustuoteasetuksen (EU) N:o 305/2011 tarkoituksena on varmistaa kaikkien rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin alueella. Tämä on toteutettu lakien ja tuotteiden turvalliseen käyttöön liittyvien vaatimusten harmonisoinnilla. Olennaisia vaatimuksia ei ole liitetty suoraan tuotteeseen, vaan lopulliseen rakenteeseen, jota käytetään tarkoitetulla tavalla. Lopputuotteiden valmistajat voivat käyttää harmonisoituja standardeja CE-merkintään sen jälkeen, kun standardi on julkaistu EU:n virallisessa lehdesssä. Harmonisoiduissa standardeissa huomioidaan olennaiset vaatimukset, jotka voivat liittyä

  • mekaaniseen kestävyyteen ja stabiilisuuteen
  • paloturvallisuuteen
  • hygieniaan, terveyteen tai ympäristöön
  • melusuojaukseen
  • energiataloudellisuuteen tai lämmönsietoon.

Miten voimme auttaa? 

Voimme globaalin organisaatiomme kautta auttaa asiakkaitamme rakennustuoteasetuksen mukaisissa CE-merkintään liittyvissä asioissa. Olemme ilmoitettu laitos (nro 1162 ja 1337) rakennustuotteiden osalta ja voimme tarjota sertifiointipalveluja esimerkiksi:

  • bitumille ja bitumisille sideaineille
  • kiinteille sammutinjärjestelmille
  • sementille, kalkille ja muille sideaineille
  • teräsrakenteille
  • rakennustuotteille, joita käytetään ovissa, porteissa ja ikkunoissa.

Voit kysyä myös mahdollisista koulutuspalveluistamme.

Katso yleisellä tasolla esitetty englanninkielinen tuotesertifiointiprosessi. Mikäli olet kiinnostunut tuotesertifioinnista, voit ottaa yhteyttä meihin ja kerromme asiasta tarkemmin.