Skip to content

BRCGS kansainvälinen elintarvikepakkausten standardi ja FSSC 22000

BRCGS (Brand Reputation through Compliance) kansainvälinen elintarvikepakkausten ja pakkausmateriaalien standardi (BRCGS IoP) sisältää ohjeistusta pakkausmateriaalien valmistajille elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. FSSC 22000 (Foundation for Food and Safety) soveltuu pakkauksille, jotka ovat suoraan tai välillisesti kontaktissa elintarvikkeisiin.

Nämä standardit kattavat pakkausteollisuuden hygienia- ja tuoteturvallisuusasiat. Elintarvikepakkausten valmistajat ovat vahvasti mukana elintarvikeketjussa ja voivat vaikuttaa merkittävästi elintarvikkeiden turvallisuuteen. Näiden standardien avulla yritykset voivat ottaa käyttöönsä laajalti tunnustetun elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän. Standardeissa käsitellään pakkausten valmistajan, pakkaajan ja jälleenmyyjän "due diligence"-vaatimuksia *). 

*) Kyky osoittaa, että olennaiset toimenpiteet on tehty ongelmatilanteiden välttämiseksi. 

Mitä nämä standardit ovat?

Kaikki elintarvikkeita koskettavat materiaalit, erityisesti pakkausmateriaalit, voivat vaarantaa elintarviketurvallisuutta, jos ne eivät pysty suojaamaan elintarviketta tai mikäli ne kontaminoivat sen. British Retailers ja Institute of Packaging kehittämä BRCGS:n kansainvälinen pakkausten ja pakkausmateriaalien standardi sekä FSSC 22000 ja ISO/TS 22002-4 (aiemmin PAS 223) liittyvät elintarvikkeiden turvallisuuteen. Elintarviketurvallisuuden kannalta nämä standardit soveltavat pakkaussektorille HACCP:ia (Hazard Analysis & Critical Control Points) ja hyviä tuotantotapoja (GMP eli Good Manufacturing Practice). 

BRCGS -standardi vaatii:

 • vaarojen ja riskien hallintajärjestelmän käyttöönoton
 • dokumentoidun johtamisjärjestelmän
 • tehdasstandardien, tuotteiden, prosessien ja henkilöstön hallinnan.

FSSC 22000 varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden seuraavien tekijöiden pohjalta:

 • vuorovaikutteinen viestintä: jäsennelty tiedon kulku tehokkaan vaarojen hallinnan takaamiseksi
 • hyvät tuotantotavat (GMP), jotka sisältyvät pakkausmateriaalien standardiin ISO/TS 22002-4
 • HACCP-periaatteet: perusmenetelmä, joka soveltuu yrityksen turvallisten tuotantoprosessien suunnitteluun

BRCGS Global Packaging Materials, Issue 6

BRCGS kansainvälinen pakkausmateriaalistandardi julkaisu 6 on julkaistu elokuussa 2019. Löydät lisää julkaisusta tämän sivun alaosasta löytyvästä painikkeesta: BRCGS Global Packaging Materials, Issue 6. 

Alkaen 1.2.2020 kaikki arvioinnit tehdään uuden standardin mukaisesti. Vanhan standardin mukaisesti myönnetyt sertifikaatit ovat voimassa sertifikaatissa mainittuun päivämäärään saakka. Katso lisää tästä.

Kuinka sertifiointi parantaa liiketoimintaa? 

Elintarvikkeiden turvallisuusketju ja siihen liittyvä "due diligence"-ketju perustuvat kaikkien toimijoiden osallistumiseen. Suoriutuminen luotettavana toimittajana on myös sidoksissa kykyyn tarjota turvallisia tuotteita. Standardit tarjoavat useita etuja: 

 • Sovitun arviointitiheyden mukaiset, valmistajan teettämät erilliset tarkastukset antavat mahdollisuuden raportoida valmistajan tilasta elintarvikkeiden vähittäiskauppiaille ja muille organisaatioille.
 • Standardit sisältävät pakkausteollisuuden kattavat hygienia- ja tuoteturvallisuusasiat.
 • Pakkausvalmistajat voivat käyttää näitä standardeja varmistaakseen, että heidän toimittajansa seuraavat hyviä hygieniakäytäntöjä ja täydentävät "due diligence"-ketjua.
 • Tarkastukset, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen varmistavat laatu-, hygienia- ja tuoteturvallisuusjärjestelmän jatkuvan parantamisen.

Kuinka valmistautua sertifiointiin? 

Yritykset hyötyvät hyvästä sertifiointisuunnitelmasta ja ovat siten paremmin valmistautuneita. On tärkeää, että koette sertifioinnin positiivisena ja olette sitoutuneita ja että toteuttamiselle ja arvioinnille on asetettu selkeä aikataulu. Tähän kuuluvat:

 • teknisen hallintajärjestelmän luominen
 • lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen
 • elintarviketurvallisuuden riskien tunnistaminen ja dokumentointi sekä asiaankuuluvat tarkistustoimenpiteet (HACCP-järjestelmä ja hyvät tuotantotavat)
 • hyvien tuotantotapojen/hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen, mikä sisältää tuholaistorjuntaohjelman, laitteiden ja rakennusten kunnossapito-ohjelman, siivous- ja puhdistusohjelman sekä kaikki kyseisen standardin vaatimukset
 • tarvittaessa rakenteellisten parannusten toteuttaminen

Miksi kannattaa tehdä yhteistyötä DNV:n kanssa? 

DNV kuuluu maailman johtaviin sertifiointilaitoksiin.  Autamme yrityksiä sertifioinnin, todennuksen, arvioinnin ja koulutuksen avulla varmistamaan organisaatioiden, tuotteiden, henkilöiden, toimitilojen ja toimitusketjujen suorituskykyä. Autamme eri puolilla maailmaa sijaitsevia elintarvike- ja juomateollisuuden asiakkaitamme saavuttamaan huippuosaamisen elintarviketurvallisuudessa sekä laadun ja  ympäristöasioiden hallinnassa, toimitusketjun hallinnassa ja tuotteiden kestävyydessä. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa rakennamme suorituskykyistä kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa ja lisäämme sidosryhmien luottamusta.

DNV Group toimii yli sadassa maassa. Meidän ammattilaisemme ovat sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme tekemään maailmasta turvallisemman, älykkäämmän ja ympäristöystävällisemmän.

Koulutus

Tarjoamme BRCGS-kursseja, joita pitävät kouluttajat, joilla on virallinen BRCGS-hyväksyntä. Järjestämme julkisia, kaikille avoimia kursseja tai voimme järjestää pyynnöstä yrityksen sisäistä koulutusta. Kurssit pidetään fyysisenä luokkahuonekoulutuksena tai online-virtuaalikoulutuksena. Lisää koulutussivuiltamme.

Lisää tietoa

  BRCGS Global Standard for Packaging and FSSC 22000

BRCGS Global Standard for Packaging and FSSC 22000

Download our flyer

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site