Puolueettomuus toiminnassamme

Sertifiointitoiminnan uskottavuuden varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeätä, että sertifiointielimen toiminta on puolueetonta, sertifiointielin hallitsee eturistiriitatilanteet ja se, että sertifiointi perustuu aina objektiivisuuteen.

DNV Business Assurance Finland Oy Ab on sitoutunut edellä oleviin asioihin. 

Sertifiointitoiminnan (koskee johtamisjärjestelmäsertifiointia, tuotesertifiointia ja todentamista) puolueettomuuden ja objektiivisen arvioinnin varmistaminen on kunnia-asiamme kaikessa arviointitoiminnassa, jota toteutamme. Näiden toteuttamisella varmistamme toimintamme  mahdollisimman korkean uskottavuuden. Lisäksi haluamme jokaisessa toimeksiannossamme varmistaa, että toiminnassamme ei ole eturistiriitoja. Eturistiriitatilanteita voisivat olla esim. konsultointi samalla asiakkaalla, henkilöstön riippumattomuussuhteet (esim. omistus) jonkin asiakasyrityksen osalta. Mikäli tällaisia tilanteita esiintyy, emme sertifointielimenä toteuta arviointia tai ratkaisemme tilanteen niin, että eturistiriitatilannetta ei synny.

Anders Lindgren
Toimitusjohtaja