DNV.fi

Itsearviointi - Oletko valmis?

ISO transition banner

Ota yhteyttä

Haluatko tietää, miten se toimii?

Katso opetusvideo

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen edellyttää hyvin suunniteltua ja toteutettua johtamisjärjestelmää, jota kehitetään jatkuvasti. DNV:n verkkopohjaisella itsearviointisovelluksella voit mitata tietyn standardin vaatimusten ymmärtämistä ja johtamisjärjestelmäsi todellista valmiutta. Arvioinnin perusteella laaditussa raportissa annetaan pisteet, jotka osoittavat, mikä toimii hyvin ja missä on puutteita. 

Itsearviointisovellus kattaa kaikki yleisimmin käytetyt hallintajärjestelmästandardit aina laadusta ja ympäristöstä elintarviketurvallisuuteen. Asiantuntijoidemme standardituntemuksen, auditointikokemuksen ja tietojen avulla saat syvällisen käsityksen valmiudestasi, lähtötasosta standardin vaatimuksiin nähden ja parannuskohteista. Sovellus toimii kansainvälisillä kielillä.

Miten se toimii?

Jokaisesta standardista on hieman yli 100 kysymystä, joita vastaan voit tehdä itsearvioinnin. Voit myös lisätä kommentteja parannuskohteista tai huomionarvioisista saavutuksista (parhaista toimintatavoista). Sisältö on laaja, mutta voit koska tahansa keskeyttää itsearvioinnin ja jatkaa myöhemmin sinulle sopivalla hetkellä. 

Itsearvioinnin jälkeen laaditussa raportissa annetut pisteet osoittavat hallinnan tason yleisesti ja valitun standardin jokaisen lausekkeen kohdalla. Aihealueen asiantuntijamme auttavat tarvittaessa tulosten tarkemmassa tulkinnassa ja antavat tietoa siitä, miten muut ovat korjanneet vastaavia puutteita.

Johtamisjärjestelmän jatkuva kehittäminen

Itsearvioinnin avulla saat tietoa määrällisestä lähtötasosta valitun standardin vaatimuksiin nähden ja voit määrittää sisäisiä tavoitearvoja eri toimipaikoille. Se tarjoaa tehokkaan ja jäsennellyn tavan valmistautua sertifiointiauditointiin tai tehokkaan työkalun jatkuviin parannuksiin. Sen avulla voit asettaa määrällisiä tavoitteita tietyille osa-alueille, ja mitata säännöllisesti edistymistä ja hallinnan tasoa. DNV:n sertifiointiasiakkaana voit jatkuvasti mitata ja parantaa johtamisjärjestelmäsi suorituskykyä.

Tiedon muuttaminen toiminnaksi

Itsearviointisovellus kehitettiin myös oppimisen tueksi. DNV-koulutuskurssien suorittamisen jälkeen voit laajentaa oppimista työympäristöön. Itsearviointityökalu ja sen eri aiheiset tarkastuslistat antavat automaattista palautetta siitä, miten hyvin olet sisäistänyt standardin. Tämän ansiosta voit tehokkaasti ottaa opitut asiat käyttöön ja toteuttaa niitä organisaatiossasi. 

Kokonaisvaltainen matka

Itsearviointisovellus on osa digitaalisten työkalujen valikoimaamme, jotka on kehitetty tarjoamaan lisäarvoa koko koulutus- ja sertifiointimatkan ajan. 

Tekniset asiantuntijamme, riskiperusteinen lähestymistapa ja digitaaliset työkalut kuuluvat tarjontaamme; aina koulutuksesta ja ensimmäiseen auditointiin valmistautumisesta johtamisjärjestelmän parantamiseen ja sertifioinnin ylläpitämiseen.

Täytä lomake sivuillamme, jos haluat tietää enemmän.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää, miten se toimii?

Katso opetusvideo

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja