Business Assurance - Koulutus

Tietoa toimintaa varten

Koulutusmenetelmämme

Koulutuksemme avulla valmistaudut työtehtäviesi suorittamiseen. Huomioimme koulutuksissamme seikkoja, joita kymmenet tuhannet muut ympäri maailman ovat oppineet. Mitä jos voisit oppia suoraan muilta, joilla on vastaavia kokemuksia ja haasteita?

Kouluttajamme ovat luovassa koulutusympäristössä työskenteleviä auditoijia, jotka tuovat alan parhaat käytännöt ja trendit käyttöösi. Hyödynnämme kokemustamme, alan odotuksia ja auditointitietojen perusteella tehtyjä kattavia analyyseja ja tarjoamme ainutlaatuisen kuvan haasteista ja mahdollisuuksista parannusten aikaansaamiseksi. Koska tiedämme, mitä yrityksissä todella tapahtuu, tiedämme, miten kannattaa toimia.

Jaamme tietoja ja kokemuksia 

Jaamme tuhansien asiakkaiden kanssa maailmanlaajuisesti tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyviä tietoja ja kokemuksia. Kerromme muiden alan yritysten kokemuksista anonyymisti hyödyntämällä auditoijiemme kokemuksia, alan tuntemusta ja kattavaa analyysia auditointitiedoista. Koulutusmenetelmämme on kehitetty siten, että voimme jakaa alaa koskevia tietoa ja kokemuksia luovassa ja dynaamisessa oppimisympäristössä. 

Koulutuksen avulla tiedät tarkemmin, mitä sinun kannattaa priorisoida, jotta voit tarkastella ja parantaa yrityksesi hallintajärjestelmää. Kun vastaavien yritysten oppimat asiat ovat tuoreena mielessäsi, voit keskittyä yrityksellesi tärkeisiin alueisiin ja laatia tehokkaamman sisäisen auditointiohjelman. Jos olet konsultti, pystyt tukemaan yrityksiä paremmin sertifioinnissa. Kun tiedät alasi yleiset karikot, vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen liittyvät haasteet ja tehokkaimmat tavat niiden ratkaisemiseen, sinulla on oikeat ainekset hyvään päätöksentekoon.

Opi suoraan muilta yrityksiltä

Kouluttajillamme on kattava auditointikokemus ja alan tuntemus. He ovat työskennelleet vuosia yrityksesi kaltaisten asiakkaiden kanssa. Yhdistämme heidän osaamisensa ja alan tuntemuksensa sekä edistykselliset analyysit miljoonista auditointihavainnoista 70 000 asiakkaalta ympäri maailman. Tällöin voimme mennä teoriaa pidemmälle ja jakaa todelliset näkemykset. Jokaisessa koulutuksessa esitetyt tiedot muodostavat ainutlaatuisen kuvan haasteista ja mahdollisuuksista, joita muut vastaavat yritykset ovat kohdanneet. 

Luova oppimiskokemus

Koulutusympäristössämme osallistujat voivat oppia aktiivisesti. Kaikki kouluttajat ovat auditoijia, mutta kaikki auditoijat eivät ole kouluttajia. Kouluttajamme on valittu huolella, ja he keskittyvät parhaiden käytäntöjen mukaisiin oppimismenetelmiin. Tiedämme, että jokainen yksilö oppii eri tavalla, ja sen vuoksi olemme kehittäneet dynaamisen ja luovan oppimisympäristön, joka sopii kaikille osallistujille. 

Olennainen yrityksellesi ja alallesi

Mitä paremmin oppimiskokemus yhdistetään yrityksesi kontekstiin, sitä paremmin pystyt muuttamaan omaksumasi tiedot toiminnaksi. Saat ainutlaatuisen näkemyksen asioista auditoijien kokemusten ja muiden yritysten hallintajärjestelmien suorituskykyanalyysin avulla. Nämä tiedot perustuvat teoriaan mutta ne voivat olla hyödyllisiä sinulle. Tiedot tarjoavat näkemykset teollisuudenalasi trendeihin ja vertailuun. Opit, missä muut vastaavat yritykset yleensä havaitsevat riskejä ja miten voit muuttaa tämän tiedon hyödyksesi riskien hallinnassa ja mahdollisuuksien havaitsemisessa. 

Asiakkaanamme saat nämä tiedot käyttöösi DNV:n Lumina™-työkalun avulla. Organisaatiot voivat tarkastella Luminasta saatavaa big dataa syvemmin ja vertailla omaa suorituskykyä tarkemmin. 


Takaisin pääsivulle: Business Assurance Koulutus - tietoa toimintaa varten.

Etkö ole varma, mitä koulutusta tarvitset?

Ota yhteyttä

Etsi kurssi läheltäsi

Katso paikalliset koulutussivustot