DNVGL.fi

Terveydenhuollon sertifiointi

Laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen johtamisjärjestelmän käyttöönoton avulla on paras tapa tarjota potilaalle keskitettyä hoitoa.
Healthcare certification

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Nykypäivän organisaatioihin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia tuottavuutta, laatua ja kestävää kehitystä kohtaan. Myös sidosryhmät arvioivat yritysten toimintaa entistä laajemmin ja tarkemmin. Vaikka yritysten väliset markkinat hyväksyvätkin hallitut riskit, yhteiskunta ja kuluttajat sietävät yhä vähemmän riskejä. Säädösten laatijat ja laitokset vastaavat tähän luomalla entistä tiukempia ja kattavampia säännöksiä ja yksityiskohtaisia raportointivaatimuksia. Tämän tuloksena yritysten on mukauduttava uuteen todellisuuteen, jossa lakien ja säädösten noudattaminen on vähimmäisvaatimus. 

Osana kilpailustrategioitaan menestyvät yritykset reagoivat uusiin olosuhteisiin tekemällä enemmän kuin vain noudattamalla pakollisia säädöksiä. Tällöin riskinhallinnasta tulee liiketoiminta- ja hallintaprosessien ydin kilpailuedun säilyttämisessä. Tehokkaan johtamisjärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto on yhä useamman yrityksen ratkaisu. Järjestelmä, joka on räätälöity yrityksen liiketoimintaprosessien mukaan on parhaimmillaan organisaation paras kilpailuetu markkinoilla. 

Olemme yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista ja toteutamme akkreditoitua johtamisjärjestelmien sertifiointia. Arviointitapamme perustuu riskienhallintaan. Arvioimme järjestelmänne yhdenmukaisuuden kansainvälisten standardien mukaisesti ja mittaamme samalla, kuinka hyvin järjestelmänne tukevat liiketoimintanne prosesseja ja rakentavat pitkällä tähtäimellä kestävää liiketoimintaa. Lue lisää riskienhallintaan perustuvasta auditoinnista.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous