Boost My Audit

Boost My Audit auttaa yrityksiä keskittymään parannuksiin niiltä kohdin, jossa sillä on merkitystä ja kehittämään johtamisjärjestelmän, joka todella tukee liiketoiminnan menestystä.

Toimiva johtamisjärjestelmä tukee tehokkaasti liiketoimintasi tavoitteita. DNV:n digitaalinen Boost My Audit -työkalu auttaa sinua parantamaan toimintaasi keskittymällä liiketoimintastrategian ja tavoitteiden kannalta tärkeimpiin alueisiin.

Miten se tapahtuu?

Boost My Audit sisältää 200+ ennalta määritettyä painopistealuetta, jotka heijastavat asiakkaiden useimmin valitsemia painopistealueita, niitä, joissa esiintyy usein vaatimustenvastaisuuksia, sekä auditoijiemme kokemusta. Ennen jokaista auditointia kaikkia DNV:n asiakkaita pyydetään yksilöimään heidän liiketoimintansa menestyksen kannalta kriittiset aiheet. DNV:n auditoijat voivat sen jälkeen arvioida, miten hyvin johtamisjärjestelmä toimii valituilla painopistealueilla, ja tarkistaa samalla, että se on valitun standardin mukainen. Boost My Audit -palvelun avulla voit selata painopistealueita standardeittain, yritysriskeittäin ja liiketoimintaprosesseittain. Voit myös suodattaa tiettyjä toimialoja. Käytä liitettyjä tarkistuslistoja ohjaamaan sisäisiä auditointiprosesseja tai valmistautumaan tuleviin kolmannen osapuolen auditointeihin.

Uusimpaan versioon on lisätty 15 uutta painopistealuetta, jotka kuvastavat liiketoiminnan huippuosaamisen kannalta kriittisiä näkökohtia. Lisäksi kaikki painopistealueet on nyt liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jota ne tukevat, ja asiaankuuluvaan ESG-ulottuvuuteen.

Paranna johtamisjärjestelmääsi jatkuvasti

Kun ymmärrät suorituskyvyn painopistealueilla, jotka saattavat aiheuttaa suurimman riskin toiminnallesi, voit hyödyntää johtamisjärjestelmääsi ja suunnata parannustoimet sinne, missä niillä on eniten merkitystä.

Boost My Audit auttaa sinua:

  • Tunnistamaan painopistealueet, jotka ovat erityisen tärkeitä toimialallesi tai yritystyypillesi
  • Yhdistä kukin painopistealue asianmukaiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (tavoitteisiin) ja ESG-ulottuvuuteen.
  • Käyttää niihin liittyviä esivalmisteltuja tarkistuslistoja, joiden avulla voit ohjata sisäisen auditoinnin toimia jäsennellysti
  • Valmistautua ulkoisiin kolmannen osapuolen sertifiointiauditointeihin.
  • Hyödynnä näkemystä rakentaaksesi suorituskykyisen johtamisjärjestelmän, joka menee pidemmälle kuin mitä ISO-standardi edellyttää.

Kokonaismatka

Boost My Audit-online-työkalu on osa digitaalisten työkalujen kokonaisuutta, joka on kehitetty lisäämään sertifiointiarvoa asiakkaillemme. Koulutuksesta alkaen ja koko sertifiointimatkan ajan autamme sinua valmistautumaan ensimmäiseen auditointiin ja parantamaan johtamisjärjestelmääsi jatkuvasti sen jälkeen. Meillä saat aina kokonaisnäkemyksen teknisiltä asiantuntijoiltamme, riskiperusteisesta lähestymistavasta ja digitaalisista työkaluistamme.