Itsearviointi - Oletko valmis?

DNV:n verkkopohjaisella työkalulla voit arvioida standardien ymmärtämistä ja johtamisjärjestelmäsi valmiuden tasoa.

Liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen edellyttää hyvin suunniteltua ja toteutettua johtamisjärjestelmää, jota kehitetään jatkuvasti. DNV:n verkkopohjaisella itsearviointisovelluksella voit mitata tietyn standardin vaatimusten ymmärtämistä ja johtamisjärjestelmäsi todellista valmiutta. Arvioinnin perusteella laaditussa raportissa annetaan pisteet, jotka osoittavat, mikä toimii hyvin ja missä on puutteita. 

Itsearviointisovellus kattaa kaikki yleisimmin käytetyt hallintajärjestelmästandardit aina laadusta ja ympäristöstä elintarviketurvallisuuteen. Asiantuntijoidemme standardituntemuksen, auditointikokemuksen ja tietojen avulla saat syvällisen käsityksen valmiudestasi, lähtötasosta standardin vaatimuksiin nähden ja parannuskohteista. 

Miten itsearviointi toimii?

Jokaisesta standardista on hieman yli 100 kysymystä, joita vastaan voit tehdä itsearvioinnin. Voit myös lisätä kommentteja parannuskohteista tai huomionarvioisista saavutuksista (parhaista toimintatavoista). Sisältö on laaja, mutta voit koska tahansa keskeyttää itsearvioinnin ja jatkaa myöhemmin sinulle sopivalla hetkellä. Sovellus toimii kansainvälisillä kielillä.

Itsearvioinnin jälkeen laaditussa raportissa annetut pisteet osoittavat hallinnan tason yleisesti ja valitun standardin jokaisen lausekkeen kohdalla. Aihealueen asiantuntijamme auttavat tarvittaessa tulosten tarkemmassa tulkinnassa ja antavat tietoa siitä, miten muut ovat korjanneet vastaavia puutteita.

Johtamisjärjestelmän jatkuva kehittäminen

Itsearvioinnin avulla saat tietoa määrällisestä lähtötasosta valitun standardin vaatimuksiin nähden ja voit määrittää sisäisiä tavoitearvoja eri toimipaikoille. Arviointi tarjoaa tehokkaan ja jäsennellyn tavan valmistautua sertifiointiauditointiin tai tehokkaan työkalun jatkuviin parannuksiin. Arvioinnin avulla voit asettaa määrällisiä tavoitteita tietyille osa-alueille, ja mitata säännöllisesti edistymistä ja hallinnan tasoa. DNV:n sertifiointiasiakkaana voit jatkuvasti mitata ja parantaa johtamisjärjestelmäsi suorituskykyä.

Tiedon muuttaminen toiminnaksi - Koulutukset asiakkaillemme

Itsearviointisovellus kehitettiin myös oppimisen tueksi. DNV:n johtamisjärjestelmäkoulutuksen jälkeen voit laajentaa opiskeltuja aiheita työympäristöösi. Itsearviointityökalu ja sen eri aiheiset tarkastuslistat antavat palautetta siitä, miten hyvin olet sisäistänyt standardin. Tämän ansiosta voit ottaa opitut asiat käyttöön ja toteuttaa niitä organisaatiossasi. 

Kokonaisvaltainen matka

Itsearviointisovellus on osa digitaalisten työkalujen valikoimaamme, jotka on kehitetty tarjoamaan lisäarvoa koko koulutus- ja sertifiointimatkan ajan. 

Tekniset asiantuntijamme, riskiperusteinen lähestymistapa ja digitaaliset työkalut kuuluvat tarjontaamme; aina koulutuksesta ja ensimmäiseen auditointiin valmistautumisesta johtamisjärjestelmän parantamiseen ja sertifioinnin ylläpitämiseen.

Täytä lomake sivuillamme ja kehitä arvioinnin avulla toimintaasi.

Mikäli olet jo rekisteröitynyt, niin pääset itsearviointiin tästä linkistä.