Riskiperusteinen sertifiointi - Risk Based Certification™

Mittaa suorituskykyä suhteessa valittuihin standardeihin ja tarkista samalla, kuinka hyvin johtamisjärjestelmäsi tukee liiketoiminnan kannalta keskeisiä painopistealueita.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Organisaatioita tarkastellaan nykyään usein ja niitä pyydetään osoittamaan oman toimintansa suorituskyky. Sovellamme parhaita arviointitekniikoita, etäarviointeja ja Risk Based Certification™ -menetelmäämme, parantaaksesi hallintajärjestelmääsi ja sen kykyä tukea liiketoimintasi tavoitteita.

Hyvin toimiva johtamisjärjestelmä, joka on sertifioitu kansainvälisten standardien, kuten ISO-standardien ja muiden standardien, mukaisesti, on hyvä alku liiketoiminnan joustavuuden ja kestävän suorituskyvyn rakentamiselle. Se voi auttaa sinua varmistamaan esimerkiksi toimitusten oikea-aikaisuuden, virheettömyyden ja jätteiden vähentämisen. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla voit varmistaa työntekijöiden turvallisuuden, vähentää sairauspoissaoloja ja onnettomuuksien määrää.

Riskiperusteinen sertifiointi mahdollistaa laajemman näkemyksen, jonka avulla voidaan tunnistaa liiketoimintatavoitteisiisi vaikuttavat kriittisimmät riskit. Kun tunnemme painopistealueesi, voimme soveltaa auditoinnin siten, että se kattaa sinulle tärkeimmät asiat ja sen, miten hyvin johtamisjärjestelmäsi tukee sinua niihin liittyvien riskien käsittelyssä.

Saat enemmän irti sertifioinnistasi

Riskiperusteisessa sertifioinnissa noudatetaan PLAN - DO - CHECK - ACT -sykliä. Liiketoiminnan häiriönsietokyky ja kestävä suorituskyky edellyttävät laajempaa näkemystä organisaation sisällä ja ulkopuolella. On olennaisen tärkeää ymmärtää kaikki olennaiset riskit, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintasi tavoitteisiin. Sisällyttämällä nämä painopistealueet tarkastukseen, saat lisää tietoa johtamisjärjestelmäsi suorituskyvystä.

Ensimmäinen askel on ymmärtää organisaatiosi ja sen toimintaympäristö. Tähän sisältyy pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden, tärkeimpien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien, jotka asettavat vaatimuksia johtamisjärjestelmälle, sekä kriittisimpien riskien, jotka estävät sinua saavuttamasta pitkän aikavälin liiketoimintatavoitettasi, tunnistaminen.

Sinun olisi myös pohdittava, mitkä riskit voisivat estää sinua saavuttamasta kutakin pitkän aikavälin liiketoimintatavoitetta. Lisäksi mitkä ovat ne riskit, joita johtamisjärjestelmäsi auttaa sinua hallitsemaan niitä. Tämän perusteella sinulla ja auditoijallasi on nyt paremmat edellytykset keskustella avauskokouksessa kriittisimmistä riskeistäsi ja priorisoida ne.

Painopistealueiden tulisi heijastaa pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteitasi ja siten sitä, mikä on organisaatiollesi ja liiketoimintatavoitteillesi tärkeintä. Määrittelette 1-3 painopistealuetta auditointia varten. Tämä tehdään samaan aikaan, kun arvioidaan, että valittu standardi, kuten ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tai FSSC 22000, on vaatimusten mukainen. Painopistealueet jäsentävät auditointia, jolloin voimme arvioida, mikä on sinulle tärkeintä, ja samalla arvioida, että johtamisjärjestelmäsi täyttää valitsemasi standardin tai standardien vaatimukset. Tämä tapahtuu ilman lisäkustannuksia tai -aikaa. Välitön tulos on auditointiraportti, joka sisältää tiedon havainnoista, painopistealueiden suorituskyvystä ja johdon yhteenvedon. Raportista selviää, mikä on tärkeintä, ja voit käyttää sitä johtoryhmäsi kanssa.

Auditoinnista saadut tiedot voivat auttaa parantamaan johtamisjärjestelmääsi. Se auttaa sinua tunnistamaan vähäisempiä toimia laajempiin haasteisiin - nykyisiin toiminnallisiin haasteisiin mutta myös pitkän aikavälin tavoitteisiin - ja siten luomaan perustan kestävälle liiketoiminnan suorituskyvylle ja parantamaan kykyäsi vastata sidosryhmien vaatimuksiin.

Mitä saat?

Riskiperusteinen sertifiointi on suunniteltu auttamaan sinua saamaan enemmän irti jokaisesta auditoinnista. Standardin vaatimusten noudattaminen johtaa sertifikaattiin, joka on tallennettu turvallisesti lohkoketjuumme, mutta lisäksi saat:

  • Laajempi näkemys kriittisimmistä riskeistä ja näkemys arvioinnista, joka mahdollistaa ongelmien hallinnan.
  • Ammattitaitoinen ja kokenut auditoija, joka on koulutettu keskittymään auditoinnissa sinulle tärkeimpiin asioihin ja arvioimaan samalla, että valittu standardi täyttyy.
  • Auditointiraportti, jossa kerrotaan, miten hyvin johtamisjärjestelmäsi tukee valittuja painopistealueita.
  • Tietoa, jonka avulla voit parantaa johtamisjärjestelmäsi kykyä tukea pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteitasi ja siten liiketoiminnan kestävää suorituskykyä.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä