Riskiperusteinen sertifiointi - Risk Based Certification™

Mittaa suorituskykyä suhteessa valittuihin standardeihin ja tarkista samalla, kuinka hyvin johtamisjärjestelmäsi tukee liiketoiminnan kannalta keskeisiä painopistealueita.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Organisaatiot ovat nykyisin yksityiskohtaisen tarkastelun alla ja niitä pyydetään osoittamaan toimintansa suorituskykyä. DNV:n Risk Based Certification™ -menetelmä yhdistettynä parhaisiin auditointikäytäntöihin sekä etäauditointivaihtoehtoihin tuo lisäarvoa auditointiin ja liiketoimintaan. 

Hyvin toimiva johtamisjärjestelmä, joka on sertifioitu kansainvälisten standardien, kuten ISO-standardien ja muiden standardien, mukaisesti, on hyvä alku liiketoiminnan joustavuuden ja kestävän suorituskyvyn rakentamiselle. Se voi auttaa yritystänne tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä ja varmistamaan, että liiketoimintaprosessit toimivat tehokkaasti organisaationne, asiakkaidenne ja muiden sidosryhmien kannalta.

Risk Based Certification™-menetelmä ja painopistealueiden käyttö on ainutlaatuista DNV:n toiminnassa. Se helpottaa liiketoimintasi tavoitteisiin vaikuttavien alojen syvällisempää arviointia. Painopistealueet yksilöidään ja niistä sovitaan ennen auditointia. 

Saat enemmän irti sertifioinnistasi

ISO-standardien soveltaminen auttaa sinua ymmärtämään organisaatiotasi ja sen toimintaympäristöä järjestelmällisesti ja jäsennellysti. Johtamisjärjestelmääsi kehittäessäsi tunnistat sidosryhmät, niiden tarpeet ja odotukset sekä organisaatiosi ja sen toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet. Sisällyttämällä painopistealueet auditointiin, saat lisää tietoa johtamisjärjestelmäsi suorituskyvystä.

Tämän analyysin perusteella organisaatiollesi tärkeimmät asiat tulevat esiin, ja ne voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen. 

Näiden prioriteettien perusteella määritetään painopistealueet, joita DNV arvioi auditointinsa aikana.

DNV:n asiakkaana saat myös pääsyn digitaaliseen Boost My Audit -työkaluun. Se sisältää yli 200 ennalta määriteltyä painopistealuetta ja vastaavat tarkistuslistat eri standardeja ja aloja varten. Käytä niitä inspiraationa omien painopistealueidesi määrittämiseen.

DNV:n johtava auditoija määrittelee yhdessä kanssasi, mitä toimintoja ja prosesseja auditoinnin aikana arvioidaan. Se jäsentää auditoinnin niin, että auditoija voi keskittyä tärkeimpiin asioihin sen lisäksi, että tarkastaa, että johtamisjärjestelmäsi on standardin (standardien) vaatimusten mukainen. 

Tämä tapahtuu ilman lisäkustannuksia tai -aikaa. Saat välittömästi käyttöösi auditointiraportin, joka sisältää yhteenvedon auditointihavainnoista ja painopistealueen suorituskyvystä. Se tarjoaa nopean näkemyksen sinulle ja johtoryhmällesi tärkeistä alueista.

Auditoinnista saadut tiedot auttavat parantamaan johtamisjärjestelmääsi. Se auttaa sinua tunnistamaan lieventäviä toimia laajempiin haasteisiin, olivatpa ne sitten tämänhetkisiä toiminnallisia ongelmia tai pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista haittaavia esteitä. Riskiperusteinen sertifiointi auttaa luomaan perustan, jonka avulla voit parantaa kykyäsi tunnistaa sidosryhmien odotukset ja vastata niihin sekä rakentaa kestävää liiketoiminnan suorituskykyä pitkällä aikavälillä.

Mitä saat?

Riskiperusteinen sertifiointi on suunniteltu auttamaan sinua saamaan enemmän irti jokaisesta auditoinnista. Standardin vaatimusten noudattaminen johtaa sertifikaattiin, mutta lisäksi saat:

  • Välittömästi tarkistettavissa olevan sertifikaatin, joka on turvallisesti tallennettu lohkoketjuumme.
  • Pääsyn Boost My Audit -työkaluun, joka sisältää yli 200 ennalta määriteltyä painopistealuetta.
  • Ammattitaitoisen ja kokeneen auditoijan, joka on koulutettu keskittymään auditoinnissa sinulle tärkeimpiin asioihin ja arvioimaan samalla, että valitun standardin vaatimukset täyttyvät.
  • Auditointiraportin, jossa kerrotaan, miten hyvin johtamisjärjestelmäsi tukee valittuja painopistealueita.
  • Tietoa, jonka avulla voit parantaa johtamisjärjestelmäsi kykyä puuttua välittömiin ongelmiin sekä tukea pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteitasi samalla rakentaen kestävää liiketoiminnan suorituskykyä.

Pohditko miten saada enemmän irti johtamisjärjestelmäauditoinneista?

Katso webinaaritallenteemme, jossa kerromme sinulle, miten riskiperusteinen auditointimalli voi hyödyttää organisaatiotasi. Auditointimallia voit hyödyntää niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin auditoinnissa.

"Risk Based Certification™ - Painopistealueella tehokkuutta auditointeihin" - webinaarin tallenne

Katso webinaarin tallenne

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä