Skip to content

Siirtyminen FSSC 22000 v 5.1 -versioon

Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi

Aloita valmistautuminen siirtymiseen versiosta FSSC 22000 v 5 versioon FSSC 22000 v 5.1. Voimme tukea sinua joka askeleella.

FSSC 22000 viimeisin versio julkaistiin marraskuussa 2020, ja FSSC 22000 v 5 tarkistettu versio on v 5.1.  Tärkeimmät syyt muutoksiin ovat:
  • GFSI-vaatimusten version 2020.1 noudattaminen
  • jatkuva parantamisprosessi yhdistettynä viittauksella lahjomattomuuteen.
Päivitysauditoinnit FSSC 22000 v 5.1 -järjestelmän vaatimusten mukaan on suoritettava 1. tammikuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2022 välisenä aikana. Versiota FSSC 22000 v 5 koskevat auditoinnit olivat sallittuja 1. huhtikuuta 2021 saakka. 

Aloita siirtymisprosessisi

Suosittelemme, että valmistaudut siirtymiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja suunnittelet tarvittavat muutokset hallintajärjestelmään. Suositeltavat vaiheet ovat seuraavat:
  • Tutustu FSSC 22000 v 5.1 sisältöön ja vaatimuksiin. Jos olet jo sertifioitu FSSC 22000 v 5 -järjestelmään, sinun tulee keskittyä vaatimusten muutoksiin.
  • Varmista, että organisaationne asianmukainen henkilöstö on koulutettu, ymmärtää vaatimukset ja tärkeimmät muutokset.
  • Tunnista puutteet (GAPs) ja eroavaisuudet, jotka on ratkaistava uusien vaatimusten täyttämiseksi, ja laadi täytäntöönpanosuunnitelma. Tee vaadittavat toimenpiteet ja päivitä hallintajärjestelmäsi vastaamaan uusia vaatimuksia.
  • Huomiota olisi kiinnitettävä elintarviketurvallisuuskulttuurielementteihin, jotka on korostettu paremmin FSSC 22000 v 5.1:ssä (mutta sisältyy jo standardiin ISO 22000:2018) kiinnittäen erityistä huomiota viestintään, koulutukseen, työntekijöiden palautteeseen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvän toiminnan suorituskyvyn mittaamiseen.
  • Arvioi täytäntöönpanon tehokkuutta sisäisillä arvioinneilla ja määrittele tarvittaessa lisätoimet.

Arvioijamme ovat valmiita, ovat tietoisia muutoksista ja sen, mitä tarvitaan siirtymisessä päivitettyyn versioon. Voimme tukea sinua kaikissa siirtymän vaiheissa ja meillä on erityinen elintarvikekulttuurityökalu saatavilla, jotta voit aloittaa valmistelun, arvioida valmiustason ja tehokkaan siirron.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

  FSSC 22000 esite (ENG)

FSSC 22000 esite (ENG)

Ruoan turvallisuuden varmistaminen koko toimitusketjussa

  Online-itsearviointi

Online-itsearviointi

Arvioi valmiutesi siirtymiseen Online-itsearviointiohjelman avulla (eng)

  Lumina - suorituskyvyn vertailuun

Lumina - suorituskyvyn vertailuun

Käännä auditointitietosi mahdollisuuksiksi Big Data -analyysin avulla.