Skip to content

ISO/IEC 20000-1:2018

Siirtyminen uuteen IT-palvelunhallintaversioon

ISO/IEC 20000-1 on maailmanlaajuisesti hyväksytty IT-palvelunhallintajärjestelmästandardi. Siinä määritellään vaatimukset ja prosessit IT-palvelujen elinkaaren hallinnan tukemiseksi, mukaan lukien palveluiden suunnittelu, siirtyminen, toimittaminen ja parantaminen.

IT-palvelunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja toiminta mahdollistavat jatkuvan näkyvyyden, palveluiden hallinnan ja jatkuvan parantamisen, mikä lisää tehokkuutta ja parantaa palveluita.

Tarkistettu versio

ISO/IEC 20000-1:2018 julkaistiin 30. syyskuuta 2018. Uudessa versiossa on joitakin merkittäviä muutoksia, mutta kaiken kaikkiaan muutosten laajuutta voidaan pitää maltillisena. Keskeisenä muutoksena on yhteisen kehyksen käyttöönotto ISO-johtamisjärjestelmän standardille, jolla on yhteinen ylätason rakenne (HLS), yhteinen teksti ja määritelmät. Vuoden 2011 versioon verrattuna asiakirja on tämän takia järjestetty kokonaan uudelleen. Joitakin muita tärkeitä IT-palveluiden hallintaan liittyviä muutoksia on myös otettava huomioon.

Miten uuden version käyttöönottoon pitää valmistautua?

Suosittelemme, että aloitat valmistautumisen siirtymään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja suunnittelet asianmukaisesti tarpeellisten muutosten sisällyttämisen hallintajärjestelmään.

Suositellut siirtymävaiheet:

  • Tutustu uuden standardin sisältöön ja vaatimuksiin. Jos 2011-standardi on jo yrityksessä käytössä, organisaatiossasi on keskityttävä vaatimusten muutoksiin. 
  • Varmista, että organisaatiosi henkilöstö (vähintään ICT-tiimi) on saanut koulutuksen ja ymmärtää standardin vaatimukset ja tärkeimmät siihen tulleet muutokset.
  • Tunnista puutteet, jotka on korjattava uusien vaatimusten täyttämiseksi, ja laadi täytäntöönpanosuunnitelma.
  • Suorita toimenpiteet ja päivitä yrityksesi johtamisjärjestelmä vastaamaan uusia vaatimuksia.

Siirtymän aikajana 

  • Siirtymäkausi on 3 vuotta 30. syyskuuta 2018 alkaen.
  • Kaikkien akkreditoitujen ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifikaattien voimassaolo päättyy 29. syyskuuta 2021.
  • DNV GL ja muut sertifiointilaitokset lopettavat alkuperäisten auditointien ja uudelleensertifiointiauditointien suorittamisen standardin 2011-version mukaisesti 29. maaliskuuta 2020 (kun 18 kuukautta on kulunut lähtien 30. syyskuuta 2018).

Voimme tukea yrityksesi siirtymäprosessia

Siirtymäauditointi voidaan suorittaa minkä tahansa suunnitellun auditoinnin yhteydessä kolmen vuoden siirtymäkauden aikana. Poikkeustapauksissa se voidaan suorittaa myös ”syklin ulkopuolella”. Siirtymäauditointi on saatettava päätökseen ennen 1. heinäkuuta 2021, jotta sertifikaatin uusiminen varmistuu ennen siirtymäajan päättymistä. DNV GL voi antaa tukea seuraavilla tavoilla:

  • Seminaarit, verkkoseminaarit ja verkko-opiskelu, joiden kautta saat tietoa muutoksista ja saat peruskatsauksen sisällöstä ja standardiin tulleista keskeisistä muutoksista, siirtymäprosessista jne.
  • GAP-nykytila-analyyli (työpajat), jossa arvioimme yrityksesi johtamisjärjestelmää uuden standardin vaatimuksiin verrattuna ja tunnistamme puutteet, jotka on korjattava. Tämä tuottaa prosesseihin liittyvää hyödyllistä tietoa, jotta ne saadaan mukautettua uuden standardin mukaisiksi. Tällaisen arvioinnin yksityiskohtaisuus voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaan.
  • Ohjatut sisäisesti tai julkisesti järjestettävät koulutuskurssit, joiden tavoitteena on antaa yksityiskohtainen näkemys siirtymävaiheen sisällöstä, muutoksista ja tarvittavista vaiheista. Nämä ovat modulaarisia kursseja, joiden yksityiskohtaisuus voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaan.
Aloita siirtymävaiheen valmistelu ja ota meihin yhteyttä. Voimme tukea yritystäsi kaikissa vaiheissa.