Skip to content

Siirtyminen BRC Global Standard for Food Safety, issue 9

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä

BRC Global Standard for Food Safety tarjoaa yrityksille puitteet tuotteiden turvallisuuden, eheyden, laillisuuden ja laadun hallintaan. Standardissa esitetään elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistusta, käsittelyä ja pakkaamista koskevat toiminnalliset tarkastukset.

Issue 9 of the BRCGS Food Safety standardi julkaistiin elokuussa 2022. Standardin uuden version mukainen sertifiointi alkaa 1. helmikuuta 2023. Koska kyseessä on pakollinen siirtymä, yritysten tulisi valmistautua ja olla vaatimusten mukaisia tämän jälkeen tapahtuviin auditointeihin.

Issue/versio 9 tärkeimmät muutokset keskittyvät kahteen keskeiseen teemaan:

  • elintarviketurvallisuuskulttuurin kehittäminen
  • ydinvalmiuksien kehittäminen

Nämä kaksi teemaa edustavat merkittävää prosenttiosuutta sertifiointiauditoinneissa rekisteröidyistä vaatimustenvastaisuuksista. Näiden puutteiden korjaaminen ja numerolla 9 toteutetut muutokset mahdollistavat vankemman elintarviketurvallisuuden perustan, kun käytännöt ja prosessit vakiinnutetaan. Tämä vahvistaa ja parantaa jatkuvasti elintarviketurvallisuutta ja suojelee kuluttajia. Elintarviketurvallisuuskulttuurin osalta uudet vaatimukset edellyttävät näyttöä tietoisesta elintarviketurvallisuuskulttuurin strategiasta ja täytäntöönpanosta.

Versioon 8 sovellettavat vapaaehtoiset moduulit ovat saatavilla versiossa 9. Yksi poikkeus on kuitenkin olemassa. ASDA-moduuli ei ole enää saatavilla versiossa 9.

Siirtymävaiheen aikataulu

BRCGS:n elintarviketurvallisuusstandardin Issue 9 mukaiset auditoinnit alkavat 1. helmikuuta 2023. Kaikki uudet sertifioinnit tehdään BRCGS Food Safety -standardin numeron 9 mukaisesti 1. helmikuuta 2023 jälkeen.

Tulevan auditoinnin eräpäivä ja tyyppi vaikuttavat kuitenkin siihen, milloin sinun on siirryttävä numeroon 9. Katso säännöt alla. Jos sinulla on kysyttävää siitä, milloin sinun on siirryttävä, ota yhteyttä DNV:hen.

Ennalta sovitut auditoinnit

Seuraavia sääntöjä sovelletaan, jos yrityksenne on sertifioitu BRCGS ennalta sovitun sertifiointiaikataulun mukaisesti ja päivämääräikkunan alkamisajankohdalla:

  • 1. helmikuuta 2023 tai sen jälkeen:
Seuraava auditointinne tehdään version 9 mukaisesti.
  • Alkaa tammikuussa 2023 ja päättyy 1. helmikuuta 2023 tai sen jälkeen:

Auditointipäivästä on sovittava DNV tuotannonsuunnittelun kanssa. Jos auditoinnin päivämääräksi on merkitty 1. helmikuuta 2023, tarkastuksen on kohdistuttava versioon 9.

Ennalta ilmoittamattomat auditoinnit

Jos sinulla on BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardin mukainen sertifiointi, johon liittyy ennalta ilmoittamaton ohjelma, tai jos odotat GFSI:n ennalta ilmoittamatonta auditointia, suosittelemme, että ryhdyt toimiin muutosten toteuttamiseksi 1. helmikuuta 2023 mennessä. Kaikki tämän päivämäärän jälkeiset auditoinnit tehdään version 9 mukaisesti.

Toteutuksen valmistelu

Valmistautuakseen versioon 9, on yritysten ensin ymmärrettävä uudet vaatimukset, tunnistettava puutteet ja otettava käyttöön vaatimustenmukaiset prosessit ja menettelyt. BRCGS:n verkkosivustolla on saatavilla tukiresursseja, kuten webinaareja. Uusi standardi ja sitä tukevat ohjeet ovat saatavilla BRCGS Participate -sivustolla. Eri julkaisuja voi ostaa BRCGS:n verkkokaupasta.

Tutustu uuteen versioon 9 seuraavan dokumentaation avulla:

  • the Global standard Food Safety Issue 9 (saatavilla useilla eri kielillä),
  • the Global Standard Food Safety Issue 9 Interpretation Guideline,
  • the Global Standard Food Safety Issue 9 Guide to Key Changes.

Kuinka voimme auttaa?

DNV on kumppanisi, joka tekee kanssasi yhteistyötä seuraavan auditoinnin ajankohdan määrittämiseksi, valmistautuu siirtymävaiheeseen webinaareissa, joissa käsitellään muutoksia ja perehdytään elintarviketurvallisuuteen ja ydinosaamiseen.
 

BRCGS website

Julkaisut, kurssit ja paljon muuta varmuuden ylläpitämiseksi