Skip to content

Standardien versiopäivitykset

Mitä tukea voimme tarjota?

Voimme auttaa teitä monilla tavoin siirtyessänne uuteen standardiversioon:
  • Koulutukset: yrityskohtaiset tai julkiset koulutukset. Koulutuksemme ovat interaktiivisia. Niiden tarkoituksena on tarjota syvempää tietoa standardien muutoksista ja myös  standardipäivitykseen tarvittavista toimenpiteistä. Yrityskohtaiset koulutukset ovat toteutettavissa esimerkiksi yrityksenne tiloissa suuremmalle ryhmälle.

  • Johtoryhmän ja/tai avainresurssien Work shop: Tarkoituksena on antaa tietoa standardimuutoksista ja niiden vaikutuksista  olemassa olevaan johtamisjärjestelmään. Koulutuksen painopiste voidaan räätälöidä tarpeenne mukaan.

  • GAP-analyysi: Nykytila-arviointi, jossa verrataan nykyistä johtamisjärjestelmäänne uuden standardin vaatimuksiin. GAP-analyysin aikana arvioijamme selvittää mitkä osa-alueet vaativat toimenpiteitä. GAP-analyysin avulla saadaan selville organisaation valmiusaste uuteen standardiin siirryttäessä. Arvioinnin laajuutta voidaan räätälöidä yrityksenne tarpeiden mukaisesti esimerkiksi toimipaikkojen suhteen.

Yrityksemme auditointimenettely "Risk Based Certification" on päivitetty vastaamaan uusien standardien ja ISO-standardien muutoksiin. Sen lisäksi, että auditointimenettelymme kattaa standardin muutokset, se pyrkii huomioimaan myös kriittiset tekijät liiketoiminnan näkökulmasta. Arviointimme auttaa teitä valmistautumaan uusiin standardivaatimuksiin, hyödyntämään tehokkaammin johtamisjärjestelmäänne ja parantamaan alueita, jotka ovat teille tärkeitä pitkällä tähtäimellä.

Keskustelemme mielellämme lisää uuteen standardiversioon siirtymisessä. Ota yhteyttä.

Self Assessment - Itsearviointisovellus hallintajärjestelmän valmiudelle

  Self Assessment Suite - Itsearviointisovellus

Self Assessment Suite - Itsearviointisovellus

Katso sovelluksesta lisätietoja tästä.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä