Skip to content

Siirtyminen ISO 22000:2018 -standardiversioon

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä

Aloita siirtyminen ISO 22000:2005 -standardista ISO 22000:2018 -versioon. Voimme tukea sinua muutoksessa.

ISO 22000:2018 versio julkaistiin 19. kesäkuuta 2018. Tämän julkaisun myötä ISO 22000:2005 poistuu käytöstä kolmivuotisen siirtymäkauden aikana. ISO 22000:2005 -standardin mukaan sertifioitujen yritysten on siirrettävä sertifikaatti uuteen ISO 22000:2018 viimeistään 29.6.2021 IAF:n 2018-15 päätöksen mukaisesti. Siirtymäaikaa on pidennetty poikkeuksellisen tilanteen vuoksi 29.12.2021 asti.

Suosittelemme aloittamaan siirtymävaiheen valmistelut jo nyt. ISO 22000 tavoitteena on yhdenmukaistaa elintarviketurvallisuuden hallintaan liittyviä vaatimuksia maailmanlaajuisesti. Standardi edesauttaa elintarviketurvallisuutta koko elintarvikeketjussa maatilalta ruokapöytään. Standardissa ei ole tarkkoja kriteerejä elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta, eikä tarkat kriteerit ole myöskään ohjeellisia hallintajärjestelmän suunnittelussa.

ISO 22000:2018 tärkeimmät muutokset  

ISO 22000:2018 noudattaa ISO:n ylätason rakennetta HSL (High Level Structure), joka on yhteinen kaikille ISO-standardeille. Koska se noudattaa samaa rakennetta kuin muut laajalti käytössä olevat ISO-standardit, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, se on helpompi integroida muihin hallintajärjestelmiin.
ISO 22000:2005 -standardin vaatimukset jatkuvat ISO 22000:2018 -versiossa. Uudessa versiossa on kuitenkin joitain uusia ja tarkistettuja vaatimuksia. Osa muutoksista johtuu HLS:stä mutta lisäksi on joitain, jotka ovat erityisiä elintarvikkeiden turvallisuuden hallintaan. Lue muutoksista lisää täältä.

Valitse siirtymäpaketti, joka vastaa tarpeisiisi

DNV voi ohjata sinua valmistautumaan ja  siirtymään uuteen standardiin. Koska erilaiset yritykset tarvitsevat eri tasoja siirtymäkauden tukemiseen, olemme laatineet erilaisia paketteja, jotka voivat tukea sinua siirtymismatkaasi. Ne sisältävät kaiken perusteista ja aineistoista itsearviointiin sekä siirtymäauditointiin - riippuen tarpeesta. 

Aloita siirtyminen uuteen version

Suosittelemme, että aloitat siirtymävalmistelut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja suunnittelet kunnolla  tarvittavat muutokset hallintajärjestelmään.

Suositellut vaiheet siirtymiseen:

  • Tutustu ISO 22000:2018 sisältöön ja vaatimuksiin. Standardi on saatavana ISO:n ja kansallisen standardien tarjoajan kautta, katso täältä.  ISO 22000:2005 -standardin käyttäjien kannattaa keskittyä vaatimusten muutoksiin.
  • Varmista, että organisaatiosi henkilökunta on koulutettu aiheeseen, ymmärtävät vaatimukset ja keskeiset muutokset.
  • Tunnista puutteet, joita on käsiteltävä uusien vaatimusten täyttämiseksi ja laadi toteutussuunnitelma. Toteuta suunnitellut tarvittavat toimenpiteet ja päivitä hallintajärjestelmäsi vastaamaan uusia vaatimuksia.
  • Arvioi toteutuksen tehokkuutta sisäisten tarkastusten avulla ja määritä tarvittaessa lisätoimia.

Auditoijamme voivat auttaa muutoksessa. Heillä on kattava yleiskatsaus muutoksista ja siirtymisestä vanhasta versiosta uuteen ISO 22000:2018 -standardiin. Voimme tukea sinua eri vaiheissa, jotta voit aloittaa valmistautumisen, arvioida valmiustasi ja saada hallintajärjestelmän tehokkaasti toimintaan. 

Ohjeistusdokumentti siirtymisen tueksi

  ISO 22000:2018 - Transfer Guidance Document (ENG)

ISO 22000:2018 - Transfer Guidance Document (ENG)