Skip to content

Uusi ISO 50001:2018

Energianhallintajärjestelmä

Aloita valmistautuminen siirtymään ISO 50001:2011 -standardista ISO 50001:2018 -versioon. Voimme tukea yritystäsi siirtymisessä.

ISO 50001 -versio 2018 julkaistiin 21.8.2018. Tämän julkaisun yhteydessä ISO 50001:2011 peruutetaan. Kansainvälinen akkreditointifoorumi (IAF) vahvisti siirtymäajaksi kolme (3) vuotta julkaisupäivästä. Siirtymäaikaa on pidennetty poikkeuksellisen tilanteen vuoksi 21.2.2022 asti.

Jotta sertifikaatti pysyisi voimassa tämän määräajan jälkeen, yritysten on varmistettava, että niiden sertifikaatti siirtyy uuteen versioon kolmen vuoden aikana. Sertifiointielinten, kuten DNV GL:n, on keskeytettävä ISO 50001:2011 -standardien mukaiset auditoinnit 18 kuukauden kuluttua julkaisupäivästä. Tämä tarkoittaa, että sertifioitujen yritysten on suunniteltava toimenpiteet sen mukaisesti. Suosittelemme, että aloitat siirtymävaiheen valmistelut jo nyt, jotta varmistat sujuvan prosessin. 

ISO 50001 sisältää vaatimukset järjestelmälliselle, datapohjaiselle ja tosiasioihin perustuvalle prosessille, joka keskittyy jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta. Tärkeimpänä nimenomaisena tuloksena standardin käyttöönotosta on energiatehokkuuden ja energianhallintajärjestelmän jatkuva parannus.

ISO 50001:2018 tärkeimmät muutokset

ISO-työryhmän (TC242) suunnitellun mukaisesti tehdyn versiomuutoksen päätavoitteet ja soveltamisala ovat seuraavat:

 1. Omaksu ISOn ylätason rakenne (HLS), joka on yhteinen kaikille ISO-standardeille, jotta varmistettaisiin yhteensopivuus muiden ISO-johtamisjärjestelmästandardien kanssa
 2. Varmista, että vuoden 2011 painoksen keskeiset aiheet säilyvät, kuten: 
 • energiatehokkuuden jatkuva parantaminen
 • huomio kohdistuu standardin osalta energiatehokkuuden, energiankulutuksen ja energiankäytön parantamiseen
 • sisällytä energiatehokkuuteen liittyvät energiakohtaiset aiheet hallintajärjestelmään, kuten energiatiedot, seuranta, mittaus, analyysi ja arviointi.


ISO 50001:2018 noudattaa samaa ylätason rakennetta (HSL) kuin muut laajalti käytössä olevat ISO-standardit, kuten ISO 9001 ja ISO 14001. Tämä yksinkertaistaa integroinnin muihin hallintajärjestelmiin.

Nykyisen standardiversion tuntevat käyttäjät tunnistavat, että monet 2011-version vaatimukset jatkuvat ISO 50001:2018. Tämä pätee erityisesti energiakohtaisiin elementteihin ja vaatimuksiin, mikä ei ole yllättävää, ajatellen uudelle versiolle asetettuja tavoitteita.

Uudessa versiossa on joitain uusia ja tarkistettuja vaatimuksia, joista suurin osa johtuu HLS:n aiheuttamista muutoksista. On kuitenkin olemassa myös joitakin muita energiakohtaisia muutoksia, lähinnä selkeyttämään vaatimuksia, jotka perustuvat vuoden 2011 painoksen käyttökokemukseen. Lisätietoja muutoksista täältä.

Valitse siirtymäpaketti, joka vastaa tarpeisiisi

DNV GL voi ohjata sinua valmistautumaan ja  siirtymään uuteen standardiin. Koska erilaiset yritykset tarvitsevat eri tasoja siirtymäkauden tukemiseen, olemme laatineet erilaisia paketteja, jotka voivat tukea sinua siirtymismatkaasi. Ne sisältävät kaiken perusteista ja aineistoista itsearviointiin sekä siirtymäauditointiin - riippuen tarpeesta. 

Aloita siirtymävaiheet

Suosittelemme, että aloitat siirtymisen valmistelut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja suunnittelet tarvittavat muutokset hallintajärjestelmäänne.

Suositellut vaiheet siirtymiselle:

 • Tutustu ISO 50001:2018 sisältöön ja vaatimuksiin. Standardi on saatavana ISO:n ja kansallisten standardien tarjoajilta. Jos olet ISO 50001:2011 nykyinen käyttäjä, sinun tulee keskittyä vaatimusten muutoksiin.
 • Varmista, että organisaatiosi henkilökunta on koulutettu ja ymmärrä vaatimukset ja keskeiset muutokset.
 • tunnista puutteet, joita on käsiteltävä uusien vaatimusten täyttämiseksi ja laadi toteutussuunnitelma. Toteuta suunnitelma ja päivitä hallintajärjestelmäsi vastaamaan uusia vaatimuksia.
 • Arvioi toteutuksen tehokkuutta sisäisten auditointien avulla ja määritä tarvittaessa lisätoimet.

Arvioijamme voivat auttaa. Heillä on yleiskatsaus muutoksista ja siitä, mitä vaaditaan siirtymään 2011-versiosta ISO 50001:2018 -versioon. Voimme tukea sinua siirtymävaiheiden kaikissa vaiheissa, jotta voit aloittaa valmistautumisen, arvioida valmiustasi ja tehokkaasti toteuttaa siirtymisen.

Miten DNV GL voi tukea toteutustasi?

Tarjoamme erilaisia palveluja, joilla tuetaan siirtymäprosessia:

 • itsearviointilista, jossa tyypillisesti oppit standardista ja josta saat perusnäkemyksen sisällöstä ja tärkeimmistä muutoksista verrattuna ISO 50001: 2011 ja siirtymäprosessista.
 • julkiset kurssit tai yritykselle toteutettu kurssi. Näiden kurssien tavoitteena on antaa yksityiskohtainen käsitys sisällöstä ja muutoksista sekä siirtymisen edellyttämistä vaiheista.
 • GAP-analyysi (työpaja), jossa arvioidaan johtamisjärjestelmääsi uuden standardin vaatimuksia vastaan ja tunnistetaan puutteet, joita on jatkokäsiteltävä. Analyysi antaa hyödyllisen panoksen prosessiin uuden standardin noudattamiseksi. GAP-analyysin yksityiskohtaisuus voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan.
 • siirtymäauditoinnit.

Siirtymisen tueksi

  ISO 50001:2018 - Transfer Guidance Document

ISO 50001:2018 - Transfer Guidance Document

Englanninkielinen

  Insights: Common compliance issues

Insights: Common compliance issues

Data analysis for transition to ISO 50001:2018

  ISO 50001:2018 and HLS

ISO 50001:2018 and HLS

Explanation of changes

  ISO 50001 Energianhallintajärjestelmä

ISO 50001 Energianhallintajärjestelmä