Skip to content

Johdon seminaari

Johdon seminaari tueksi standardimuutostyössä tai järjestelmän ja toimintojen ylläpidossa ja parantamisessa.

Johdon seminaari

Standardien versiopäivitykset

Tietoa ISO-hallintajärjestelmästandardien yrityksen johtamiseen liittyvistä vaatimuksista. ISO-hallintajärjestemissä on esitetty parhaita käytäntöjä toiminnan hallintaan, sidosryhmien odotusten huomiointiin, sekä riskien ja mahdollisuuksien käsittelyyn.

Useat ISO-hallintajärjestelmästandardit on uudistettu viime vuosien aikana. Päivitys on tuonut mukanaan muutoksia, joista erityisesti yrityksen johdon tulisi olla tietoinen. Onko yrityksenne johdolla ollut aikaa tutustua standardimuutoksiin ja pohtia miten muutoksia voidaan hyödyntää yrityksen kehittämisessä? Voisiko Johdon seminaari auttaa? 

Asiakkaidemme pyynnöstä olemme rakentaneet aivan uuden koulutuksen ”Johdon seminaari”, jonka tarkoituksena on antaa tietoa mm. standardimuutoksista sekä niiden vaikutuksista olemassa olevaan johtamisjärjestelmään.

Koulutuksen aikana käydään läpi keskeisimmät standardimuutokset, mm.  

  • toimintaympäristön ja sidosryhmien huomioiminen 
  • johtamisjärjestelmän ja strategian toimeenpanon apuna  
  • riskien ja mahdollisuuksien huomioiminen johtamisessa 
  • jatkuva parantaminen tavoitteiden ja mittarien avulla 
  • suorituskyvyn seuranta ja arviointi 


Johdon seminaari on tiivis muutaman tunnin paketti ja suosittelemme sitä kaikille yrityksille, jotka työskentelevät ISO-versionmuutoksen parissa tai haluavat saada lisää tietoa standardien hyödyistä ja sisällöstä. 

Halutessanne koulutus voidaan toteuttaa myös niin, että Johdon seminaari –osuuden lisäksi kouluttaja tekee saman päivän aikana GAP-analyysin, jossa verrataan yrityksenne nykytilaa uusiin standardivaatimuksiin ja tuodaan esille mitkä kohdat vaativat vielä toimenpiteitä.

Ota yhteyttä ja keskustelemme mielellämme lisää.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä