Mitä tukea voimme tarjota?

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos
Voimme auttaa teitä monilla tavoin siirtyessänne uuteen standardiversioon:
  • Koulutukset: yrityskohtaiset tai julkiset koulutukset. Koulutuksemme ovat interaktiivisia. Niiden tarkoituksena on tarjota syvempää tietoa standardien muutoksista ja myös  standardipäivitykseen tarvittavista toimenpiteistä. Yrityskohtaiset koulutukset ovat toteutettavissa esimerkiksi yrityksenne tiloissa suuremmalle ryhmälle.

  • Johtoryhmän ja/tai avainresurssien Work shop: Tarkoituksena on antaa tietoa standardimuutoksista ja niiden vaikutuksista  olemassa olevaan johtamisjärjestelmään. Koulutuksen painopiste voidaan räätälöidä tarpeenne mukaan.

  • GAP-analyysi: Nykytila-arviointi, jossa verrataan nykyistä johtamisjärjestelmäänne uuden standardin vaatimuksiin. GAP-analyysin aikana arvioijamme selvittää mitkä osa-alueet vaativat toimenpiteitä. GAP-analyysin avulla saadaan selville organisaation valmiusaste uuteen standardiin siirryttäessä. Arvioinnin laajuutta voidaan räätälöidä yrityksenne tarpeiden mukaisesti esimerkiksi toimipaikkojen suhteen.

Yrityksemme auditointimenettely "Risk Based Certification" on päivitetty vastaamaan uusien standardien ja ISO-standardien muutoksiin. Sen lisäksi, että auditointimenettelymme kattaa standardin muutokset, se pyrkii huomioimaan myös kriittiset tekijät liiketoiminnan näkökulmasta. Arviointimme auttaa teitä valmistautumaan uusiin standardivaatimuksiin, hyödyntämään tehokkaammin johtamisjärjestelmäänne ja parantamaan alueita, jotka ovat teille tärkeitä pitkällä tähtäimellä.

Keskustelemme mielellämme lisää uuteen standardiversioon siirtymisessä. Ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Ohjeistusdokumentit, esitteitä ja itsearvioinnit

Lataa käyttöösi tästä erilaisia esitteitä, ohjeistuksia ja itsearviointeja

ISO 9001 Check list - itsearviointi

Englanninkielinen

ISO 14001 Check list - itsearviointi

Englanninkielinen

ISO 45001:2018 -ohjeistusdokumentti

Suomenkielinen

ISO 45001:2018 Guidance Document

Englanninkielinen

FSSC 22000 Food Safety Management -ohjeistusdokumentti

Englanninkielinen

ISO 22000:2018 versionmuutos

Englanninkielinen

BRCGS Packaging Materials Issue 6 versionmuutos

Englanninkielinen

ISO 27001 Information Security Management System

Englanninkielinen

10 steps to Information Security with ISO 27001

Englanninkielinen

Information Security Management System - Self assessment

ISO 27001 - Itsearviointi Englanninkielinen

Self Assessment - Itsearviointisovellus hallintajärjestelmän valmiudelle

Self Assessment Suite - Itsearviointisovellus

Katso sovelluksesta lisätietoja tästä.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä