DNVGL.fi

Tärkeimmät muutokset ISO 45001 vs. OHSAS 18001

ISO 45001 noudattaa ISO:n ylätason rakennetta (High Level Stucture, HLS), joka on yhteinen kaikille ISO-standardeille.

Workers outside skyscraper

Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua siirtymisessä?

Kyllä

ISO 45001:2018 vahvistettiin maaliskuussa 2018. ISO 45001 on kansainvälinen standardi, joka takaa paremman yhteensopivuuden muiden standardien kanssa, kuten ISO 9001 ja 14001. Sen avulla on helpompi toteuttaa ja integroida hallintajärjestelmä, antaen arvoa käyttäjille.

Jos käytät jo OHSAS 18001 -järjestelmää, tunnistat suurimman osan ISO 45001 -standardin vaatimuksista. Verraten OHSAS 18001 -standardiin, on ISO 45001 joitain muutoksia, joihin sinun on valmistauduttava siirtymisessä. Uuden version vahvistuessa OHSAS 18001 poistettiin. Uusia sertifiointeja ei OHSASin mukaan enää tehdä.

Tärkeimmät muutokset ISO 45001

  • Liiketoimintaympäristö: Luku 4.1, ulkoiset ja sisäiset kysymykset, tuo esiin uusia lausekkeita liiketoimintaympäristön järjestelmälliselle määrittämiselle ja seurannalle. 
  • Työntekijät ja muut asianosaiset: Luvussa 4.2 keskitytään enemmän työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin sekä työntekijöiden osallistumiseen ja osallistamiseen. Tämä on tunnistaakseen ja ymmärtääkseen järjestelmällisesti tekijöitä, joita johtamisjärjestelmällä hallitaan.
  • Riskien ja mahdollisuuksien hallinta: Kuvattu luvuissa 6.1.1, 6.1.2.3 ja 6.1.4, yritysten on määriteltävä, harkittava ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin riskien tai mahdollisten riskien käsittelemiseksi, jotka voivat vaikuttaa (joko positiivisesti tai negatiivisesti) johtamisjärjestelmän kykyyn toteuttaa suunnitellut tulokset, mukaan lukien parannettu työterveys ja -turvallisuus työpaikalla. 
  • Johtaminen ja johdon sitoutuminen: Luvussa 5.1,  ISO 45001 -standardissa painotetaan ylimmän johdon aktiivista sitoutumista ja vastuullisuutta johtamisjärjestelmän tehokkuudessa.
  • Tavoitteet ja suorituskyky: Painotettu fokus, että keskitytään tavoitteelliseen parantamiseen (luvut 6.2.1.6.2.2) ja suorituskyvyn arviointiin (luku 9.1.1).
Laajennetut vaatimukset liittyvät alla oleviin tekijöihin: 
  • Osallistuminen, kuuleminen ja työntekijöiden osallistuminen/osallistaminen (5.4)
  • Viestintä (7.4): Viestinnän menettelyihin liittyviä vaatimuksia on täsmennetty, mukaan lukien, mitä, milloin ja kuinka viestintää toteutetaan.
  • Hankinnat, mukaan lukien ulkoistetut prosessit ja urakoitsijat (8.1.4).

Ota yhteyttä

Tarvitsetko apua siirtymisessä?

Kyllä