Makiselle myönnetty CSR Performance Ladder-sertifikaatti

Makiselle myönnetty Suomen ensimmäinen kansainvälisesti akkreditoitu DNV:n vastuullisuussertifikaatti

Saapunki Marketingin pitkäaikaiselle asiakkaalle, Makiselle, on myönnetty Suomen ensimmäinen kansainvälisesti akkreditoitu vastuullisuussertifikaatti, CSR (Corporate Social Responsibility) Performance Ladder -standardin mukainen 3. tason sertifikaatti. Sertifikaatin on myöntänyt globaali sertifiointilaitos DNV. Laivanrakennusteollisuudessa toimiva Makinen on myös maailmanlaajuisesti ensimmäisiä alan yrityksiä, jolle kyseinen sertifikaatti on myönnetty.   

– Makisen Suomen yksikölle on myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti vuonna 2019, ja olimme jo tätä ennen pitkään panostaneet sosiaalisen vastuutyön osa-alueiden kehittämiseen. Sosiaalisen vastuun kenttä on hyvin laaja ja se sisältää useita teemoja, kuten yritysetiikan, luonnonvarat, biodiversiteetin, ympäristöpäästöt, työhyvinvoinnin ja ihmisoikeudet. CSR Performance Ladder -standardi auttoi yritystämme tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet. Standardi tukee ymmärrettävien tavoitteiden, välitavoitteiden ja mittareiden asettamisessa, jolloin toiminnasta ja raportoinnista tuli johdonmukaista ja läpinäkyvää. Sertifiointiin valmistautumisen aikana toimintamallit, prosessit ja vastuut Makisellä selkeytyivät, Makisen VP, Sustainability & Brand Management, Kirsi Orava kertoo.   

– Yrityksen systemaattinen vastuullisuusjohtaminen ja siitä avoimesti tiedottaminen ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä niin imago-, investointi- kuin toimitusketjuhallinnan näkökulmasta. CSR Performance Ladderiin perustuva vastuullisuusjärjestelmä antaa PK-yrityksille selkeän kehyksen rakentaa omaa vastuullisuustyötään ja välineet viestittää siitä toimitusketjussaan, sanoo DNV:n kehityspäällikkö Curt Ruokolahti. – Tässä standardissa yhdistyvät ISO 26000-, ISO 14001-, ISO 45001-, AA1000- ja GRI-periaatteet. CSR Performance Ladder -standardin mukaisia vastuullisuusjohtamisjärjestelmiä on maailmalla sertifioitu noin 250. Makiselle on nyt myönnetty Suomen ensimmäinen DNV:n todentama vastuullisuusjärjestelmäsertifikaatti.    

– Tämä sertifiointiprojekti oli osa Saapunki Marketingin uutta SSAC Development® -kehitysprojektikokonaisuutta, johon sisältyi myös vastuullisuusinnovointityöpajan kehittäminen. Olemme iloisia, että saimme näin merkittävän globaalin yhteistyökumppanin, Makisen, mukaan vastuullisuuspalvelukonseptimme SSAC Development®:n pilotointiin. Pilotointiprojektin myötä olemme kehittäneet kansainvälisestikin uniikin vastuullisuuden innovointipalvelukonseptin, jonka ydinhyödyt yrityksille ovat tuloksellinen kehittämistyö, kustannustehokkuus ja kontrolloitu riskienhallinta. Kehitystyö tehtiin yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, joihin lukeutuvat kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita palvelumuotoilun sekä laivanrakennuksen alalta. SSAC Development® -konsepti on luotu niin, että se sopii monenlaisille yrityksille ja se räätälöidään perustuen jokaisen yrityksen omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin, kuvailee Arja Saapunki, Saapunki Marketingin toimitusjohtaja.

Saapunki Marketing on aiemmin tänä vuonna solminut yhteistyösopimuksen DNV Business Assurance Finland Oy Ab:n kanssa. Yhdessä globaalin DNV:n Supply Chain and Green Finance -osaston kanssa Saapunki Marketing tarjoaa vastuullisuuden innovointi-, kehittämis- ja viestintäpalveluja kansainvälisille yrityksille. Saapunki Marketingin ydintiimillä on tausta vastuullisuuden kehittämisessä vuodesta 2016 alkaen kansainvälisessä raskaassa teollisuudessa.  SSAC Developmentin työpajakonseptin kehittämistyön osarahoittajana on toiminut Business Finland.

Lisätiedot:

Makinen, Kirsi Orava +358 50 486 7565, kirsi.orava@ismakinen.com

Saapunki Marketing, Arja Saapunki +358 40 573 7609, asaapunki@saapunki-marine.com

DNV, Curt Ruokolahti +358 50 337 4761, curt.ruokolahti@dnv.com