Kestävyyskriteerijärjestelmän todennuspalvelut (RES)

Biomassojen ja biopolttoaineiden kestävyys

REDII-direktiivi vaatii, että kaikkien biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tulee osoittaa olevan tuotettuja kestävällä tavalla, jotta ne voidaan laskea osaksi kansallisia tavoitteita, tai jotta niille voidaan myöntää taloudellista tukea. Kansallisesti on myös säädetty, että kestävyyden osoittaminen on edellytyksenä biopolttoaineen tai biopolttoöljyn jakeluvelvoitteeseen laskemiselle, alhaisemmalle verotukselle,valtiontuen ehtojen täyttymiselle ja bionesteiden ja biomassapolttoaineiden nolla-päästökertoimelle*.

Kestävyyden osoittamisen osana Energiavirasto valvoo kestävyyskriteerien todentamistoimintaa (RES). DNV on akkreditoitu kestävyyskriteerien todentaja.

RES-todentamisprosessissa kestävyysjärjestelmän hyväksymisprosessiin hakeutuva taho toimittaa DNV:lle alustavat tiedot kestävyysjärjestelmän eri osista, jotka perustuvat Energiaviraston laatimiin ohjeisiin ja Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun Kestävyyslakiin (393/2013).

DNV voi toimia kestävyyskriteerien todentajana seuraavilla pätevyysalueilla:

 • Kasvihuonekaasupäästövähenemän laskenta
 • Ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät
 • Biologinen monimuotoisuus
 • Jäte- ja tähderaaka-aineet
 • Kaasumaiset liikenteen biopolttoaineet
 • Maankäytön muutos
 • Maatalouden raaka-aine
 • Turvemaiden kuivattaminen
 • Metsäbiomassa

Todennusprosessin kulku

 1. Asiakkaan toimittaman alustavan materiaalin tarkastaminen, mukaanlukien kasvihuonekaasulaskelmat
 2. Todennuksen suunnittelu ja riskiarvion tekeminen
 3. Todennus, johon oletusarvoisesti kuuluu laitoskäynti ja kestävyysjärjestelmän tarkastaminen
 4. Todennusdokumentaation laatiminen, lausunnon laatiminen ja riippumaton tarkastus
 5. Kestävyysjärjestelmähakemuksen kirjaaminen KEKRI-järjestelmään

Todennus on voimassa yhden vuoden myöntämisestä ja kestävyysjärjestelmän omistajan on järjestettävä sen uusiminen ennen sen voimassaolon päättymistä. Kestävyysjärjestelmän hyväksymispäätös on voimassa viisi vuotta

Mikäli todennuksen aikana kestävyysjärjestelmää koskevissa tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, niistä ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti. Mikäli nämä puutteet edellyttävät ylimääräisiä laitoskäyntejä tai muuten merkittävästi todennusprosessin laajuuden ylittävää työtä todennuskriteerien täyttämiseksi, sovitaan lisätyöstä ja kustannuksista erikseen.