Kyberturvallisuus

DNV ostaa Nixun turvatakseen yhteiskuntaa kasvavia kyberturvallisuusriskejä vastaan

DNV acquires Nixu to safeguard society from rising cyber security risks
Nixun hallitus antaa DNV:n ostotarjousta tukevan suosituksen Helsingissä helmikuussa 2023. Vasemmalta: DNV:n konsernijohtaja Remi Eriksen, DNV Acceleratorin toimitusjohtaja Liv Hovem, Nixun toimitusjohtaja Teemu Salmi ja Nixun hallituksen puheenjohtaja Jari Nisk.

DNV ja Nixu turvaavat yhdessä vaativia IT- ja teollisuusvalvonnan järjestelmäympäristöjä ja kehittävät liiketoiminnan sietokykyä monilla eri toimialoilla – energia-alasta ja merenkulusta tietoliikenteeseen ja rahoituspalveluihin.

  • DNV on julkisen ostotarjouksen myötä hankkinut omistukseensa yli 93 % johtavan kyberturvallisuuspalveluiden tarjoajan Nixun osakkeista
  • DNV tulee ostamaan kaikki jäljellä olevat Nixun osakkeet ennen kuin hakee Nixun poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta, arvioiden kaupan arvoksi 98 miljoonaa euroa
  • DNV yhdistää olemassa olevat kyberturvallisuuden liiketoimintonsa Nixun kanssa sen poistuttua pörssilistalta
  • 500-henkinen asiantuntijatiimi tulee turvaamaan vaativia IT- ja teollisuusvalvonnan järjestelmäympäristöjä ja rakentamaan liiketoiminnan sietokykyä monilla eri toimialoilla
  • Nixun toimitusjohtaja Teemu Salmi tulee johtamaan yhdistettyä liiketoimintaa.

Oslossa, 20.6.2023: Globaalien riskien hallintaan ja laadunvarmistukseen erikoistunut palveluntarjoaja DNV tulee hankkimaan Helsingissä pääkonttoriaan pitävän, kyberturvallisuuspalveluita tarjoavan Nixun kokonaan omistukseensa, jatkona julkiselle ostotarjoukselle, jonka myötä DNV sai omistukseensa yli 93 % Nixun osakkeista. DNV yhdistää kyberturvallisuusliiketoimintansa Nixun kanssa yhtiön jäljellä olevien osakkeiden hankintaprosessin ja Nasdaq Helsingin pörssilistalta poistumisen päätteeksi. 98 miljoonan euron arvoisen sopimuksen myötä syntyy yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kyberturvallisuuspalveluja tarjoavista yrityksistä.

DNV ja Nixu turvaavat yhdessä vaativia IT- ja teollisuusvalvonnan järjestelmäympäristöjä ja kehittävät liiketoiminnan sietokykyä monilla eri toimialoilla – energia-alasta ja merenkulusta tietoliikenteeseen ja rahoituspalveluihin. Yhteensä yli 500 kyberturvallisuusasiantuntijan tiimi tarjoaa markkinoiden johtavan valikoiman konsultointi- ja hallinnointipalveluita kyberriskien hallitsemiseksi. Yhtiöt yhdistävät myös kybersertifiointiliiketoimintansa.

Remi Eriksen, Group President and CEO of DNV
Remi Eriksen, konsernijohtaja ja toimitusjohtaja, DNV

”Tällä muutosten vuosikymmenellä pyrkimyksemme turvata elämää, omaisuutta ja ympäristöä ei rajoitu enää vain fyysisten järjestelmien riskienhallintaan – sen täytyy nyt kattaa hajautetut ja toisiinsa yhteydessä olevat kyberfyysiset järjestelmät. Yhdistämällä voimamme Nixun kanssa teemme kyberavaruudesta turvallisemman paikan ja meillä on paljon suurempi vaikutus kuin mitä kumpikaan yritys voisi yksinään saavuttaa. Yhdessä tulemme muovaamaan tulevaisuutta kyberturvallisuuden kautta, mahdollistaen yli 100 000 asiakkaan sekä heidän järjestelmiensä ja toimitusketjujensa kyvyn hallita ilmaantuvia kyberriskejä,” sanoo Remi Eriksen, DNV:n konsernijohtaja ja toimitusjohtaja.

Nixun toimitusjohtaja Teemu Salmi tulee johtamaan yhdistynyttä kyberturvallisuuspalveluja tarjoavaa yritystä, kooten yhteen DNV:n, Nixun ja Applied Riskin asiantuntijat. Applied Risk on teollisuuden kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut yritys, jonka DNV osti vuonna 2021. Yhdistetty yritys tulee toimimaan Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Saksassa ja Romaniassa sijaitsevista toimipaikosta käsin halki Euroopan, keskittyen nopeaan orgaaniseen kasvuun sekä uusiin strategisiin hankintoihin ja kumppanuuksiin maailmanlaajuisesti.

Teemu Salmi, CEO, Nixu
Teemu Salmi, toimitusjohtaja, Nixu

”Tämä on jännittävää aikaa. Olemme luomassa johtavaa eurooppalaista kyberturvallisuusyritystä yli 500 kyberturvallisuusalan ammattilaisen voimin ja läpi monien eri toimialojen. Tällä laajuudella pystymme tuomaan entistäkin enemmän arvoa asiakkaillemme ja olemaan poikkeuksellinen työskentely-ympäristö kyberturvallisuusalan ammattilaisille. DNV ja Nixu eivät vain yhdistä voimiaan, vaan tulemme työskentelemään yhteistyössä asiakkaidemme ja turvallisuusyhteisön kanssa edistääksemme innovaatiota ja alan parhaita käytäntöjä, jotta voimme varmistaa liiketoiminnan sietokyvyn ja turvata yhteiskuntaa,” sanoo Teemu Salmi, Nixun toimitusjohtaja.

DNV on aloittanut jälkikäteisen tarjousajan, tarjoten jäljellä oleville Nixun osakkeenomistajille mahdollisuuden tarjota osakkeitaan ostettavaksi 26.6.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä. DNV on aloittanut Suomen osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn hankkiakseen omistukseensa kaikki jäljellä olevat Nixun vähemmistöosuudet ennen kuin se hakee Nixun poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

Kuvat

Kuvat ovat ladattavissa täältä.

Lue lisää

Cyber security for the real world

DNV combines specialist knowledge of your industry with deep engineering expertise and security best practice to keep your projects and operations confidently cyber secure. Read more about cyber security by DNV

Tietoa DNV:sta

DNV on riippumaton laadunvarmistus- ja riskienhallintapalveluiden tarjoaja, joka toimii yli 100 maassa ja jonka tarkoituksena on turvata elämää, omaisuutta ja ympäristöä. Olipa kyse uuden laivamallin laaduntarkistuksesta, kelluvan tuulipuiston vaatimusten täyttämisestä, kaasuputken anturitietojen analysoimisesta tai elintarvikeyrityksen toimitusketjun sertifioimisesta, DNV auttaa asiakkaitaan ja heidän sidosryhmiään käsittelemään teknologian ja säädösten monimutkaisuuksia luottavaisin mielin. Monien maailman menestyneimpien organisaatioiden luotettuna neuvonantajana hyödynnämme laajaa osaamistamme ja vankkaa asiantuntijuuttamme edistääksemme turvallista ja vastuullista toimintaa, alan standardien asettamista sekä uusien ratkaisujen innoittamista ja kehittämistä.  .

Lue lisää: www.dnv.com.

Tietoa Nixusta

Nixu on kyberturvallisuusyhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta kybertuvallisuuden keinoin jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Yhtiö tekee kybermaailmasta turvallisen paikan ja auttaa asiakkaitaan vahvistamaan liiketoiminnan sietokykyä ja saavuttamaan mielenrauhan. Nixulla on pohjoismaiset juuret ja se työllistää noin 400 alan parasta ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. Nixun asiantuntijat turvaavat maailman suurimpiin lukeutuvien organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla toimialoilla. Nixun osakkeet ovat listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.nixu.com.