Skip to content

Boost My Audit -työkalu: keskitä auditoinnit tärkeimpiin asioihin

DNV tarjoaa digitaalisen työkalun, jolla voit kehittää suorituskykyisen johtamisjärjestelmän.

Organisaatiot kiinnittävät entistä enemmän huomiota riskien priorisointiin, jotta voidaan toimia ennakoivasti ennen häiriöiden tai ongelmien syntymistä. DNV:n Boost My Audit -verkkotyökalun avulla yritykset voivat keskittyä johtamisjärjestelmän osa-alueisiin, jotka ovat merkittävimpiä heidän tietyn liiketoiminnan ja toimialan kannalta. Työkaluun sisältyvät kattavat tarkistuslistat ohjaavat sisäisiä auditointiprosesseja ja voivat auttaa yrityksiä valmistautumaan mahdollisiin kolmannen osapuolen ulkoisiin auditointeihin. 

"Varmistaaksemme, että kaikki osa-alueet on katettu, Boost My Audit tarjoaa pääsyn yli 200 painopistealueeseen, jotka heijastavat yritysten kannalta kriittisimpiä riskejä ja kipupisteitä. Lisäksi ajankohtaisimpia liiketoiminta-aiheita, jotka oikein hoidettuina mahdollistavat sen, että johtamisjärjestelmä voi tuottaa lisäarvoa organisaatiolle", sanoo Business Assurance -yksikön Market Intelligence Manager Mauro Crippa.

Asiakkaiden kutsuminen tunnistamaan painopistealueet ennen auditointia on osa DNV:n riskiperusteista sertifiointimenetelmää, jota sovelletaan kaikkiin johtamisjärjestelmien auditointeihin. Auditoinnin aikana arvioidaan sekä valitun standardin noudattamista että johtamisjärjestelmän suorituskykyä painopistealueella. Boost My Auditin painopistealueiden ekosysteemi kuvastaa näin ollen asiakkaiden yleisimmin valitsemia alueita, joissa esiintyy eniten poikkeamia, sekä DNV:n auditoijien kokemusta. DNV:n asiantuntijat ovat kehittäneet niihin liittyvät tarkistuslistat, jotka noudattavat Plan-Do-Check-Act-periaatetta. 

"Johtamisjärjestelmä on olennainen keino parantaa toimintaa ja saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. Boost My Audit auttaa yrityksiä tunnistamaan tärkeimmät osa-alueet ja keskittymään niihin, jotta johtamisjärjestelmästä saadaan enemmän arvoa", sanoo Mauro Crippa.