Skip to content

Uusi ISO-vaatimus tukee ilmasto-ohjelmaa

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on muuttanut sertifioitavia johtamisjärjestelmästandardejaan ja vaatinut, että yritysten on aina otettava ilmastonmuutosriskit huomioon kontekstianalyysissään.

ISO on julkaissut muutoksen nykyisiin ja uusiin johtamisjärjestelmästandardeihin, joiden mukaisesti yritykset voivat saada sertifikaatin. Siinä edellytetään, että yritykset ottavat aina huomioon ilmastonmuutokseen liittyvien riskien merkityksen analysoidessaan organisaatioiden toimintaympäristöä ja asianomaisten osapuolten tarpeita. Muutos on seurausta ISO:n Lontoon julistuksesta, jossa ISO sitoutuu torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään ilmastopoliittista ohjelmaa.

"Ilmastonmuutos on yksi suurimmista ympäristöhaasteistamme, ja se vaatii kiireellisiä ja yhteisiä ponnisteluja. Me DNV:ssä näemme tämän tilaisuutena korostaa ilmastonmuutosta yritysten asialistalla ja hyödyntää olemassa olevia työkaluja, kuten johtamisjärjestelmää, positiivisen panoksen antamiseksi", sanoo Barbara Frencia, CEO, DNV Business Assurance.

Joillekin standardeille ilmastonmuutosriskit eivät ehkä tule ensimmäisenä mieleen, eikä ISOn tarkoituksena ole pakottaa niitä yhdistämään. Pikemminkin ISO-standardien 4 lausekkeeseen lisätyillä uusilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että jokainen organisaatio sisällyttää ilmastonmuutoksen organisaation kontekstianalyysiin. Jos ilmastonmuutos katsotaan merkitykselliseksi, se on otettava huomioon itse johtamisjärjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sertifioidut yritykset ymmärtävät jo nyt organisaation kontekstin ja asiaankuuluvien sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Sinänsä tämä ei ole merkittävä muutos tai uusi toimenpide. Tästä lähtien yritysten on kuitenkin aina otettava huomioon ilmastonmuutokseen liittyvien riskien merkitys osana tätä analyysia.

Kasvihuonekaasut, ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos ovat olleet esityslistalla yli 30 vuotta, ja ne ovat koskeneet hallituksia, viranomaisia, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja koko yhteiskuntaa. 

"Monet asiakkaistamme ovat jo nyt panostaneet valtavasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Niille, jotka ovat vasta aloittamassa, näemme tämän tilaisuutena aloittaa omien ilmastonmuutosriskiensä arviointi ja ottaa rakenteellinen lähestymistapa osallistumiseen", Barbara Frencia sanoo.