Skip to content

Ahola Transport logistiikka-alan konsernille My Care -todistus infektioriskien hallinnasta

DNV Business Assurance Finland on todentanut My Care -menetelmällä Ahola Transport-konsernin johdon ja kaikki liiketoimintasegmentit. Yhtiö sai tehdyn todennuksen myötä tartunnanhallintatyöllensä COVID-pandemian aikana kolmannen osapuolen valvonnan ja laadunvarmistuksen.

Ahola Transportin kestävän kehityksen ohjelmassa tärkeässä osassa ovat panostukset turvalliseen työympäristöön sekä henkilöstön hyvinvointiin. Verifioinnin avulla vahvistetaan konsernin kykyä hallita ja ehkäistä infektioriskejä toiminnoissaan. 

Ahola Transportin toimitusjohtaja Hans Ahola: "Työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat Ahola Transportille erittäin tärkeitä, etenkin vallitsevan pandemian aikana. Haluamme, että kaikki voivat työskennellä turvallisesti kanssamme. Työskentelemme jatkuvasti ennaltaehkäisevästi työympäristöön ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja päätimme nyt koronapandemiasta johtuen hakea tälle työlle myös kolmannen osapuolen laadunvarmistuksen. Henkilökunnan sitoutumisen ja osaamisen ansiosta olemme onnistuneet saavuttamaan verifioinnin edellyttämän tason. Olemme myös pystyneet palvelemaan asiakkaitamme käytännössä täysin normaalisti pandemiasta huolimatta". 

DNV onnittelee Ahola Transportia saavutuksesta. Yrityksen hyvät varotoimet kasvattavat luottamusta tartuntariskien hallintaan ja osoittaa vahvaa sitoutumista ja kehityshalukkuutta parantaa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja toimintatapoja.


My Care™ on luotu luottamuksen rakentamiseen

DNV:n My Care -menetelmä on kehitetty tukemaan yrityksiä arvioitaessa, hallittaessa ja pienennettäessä tartuntariskiä yritysten johtamisjärjestelmissä, liiketoimintaprosesseissa ja toiminnassa. My Care -arvioinnit tarjoavat tarvittavaa organisaationlaajuista näkemystä ja luottamusta silloin, kun järjestelmän toiminta- ja muuta valmiutta pitää arvioida ja tunnistaa alueita, joissa on parantamisen varaa.

My Care noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa yrityksen joustavuuden rakentamiseksi. Se antaa valmiuden käsitellä tämänhetkisiä tartuntatauteja ja voi myös pysyvästi muuttaa yrityksen HSE-käytäntöjä (terveys, turvallisuus ja ympäristö) ja sen johtamisjärjestelmiä organisaation joustavuuden parantamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus antaa käsityksen siitä, ovatko oikeanlaiset toimenpiteet yrityksen käytössä ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä lisää sidosryhmien viestinnän avoimuutta. Kaikki arviointia koskevat raportit tallennetaan lohkoketjuumme, mikä lisää luottamusta ja eheyttä. Luottamusta osoittava My Care -merkki välittää yrityksen viestin selkeästi asiakkaille. 

Kysy lisätietoja: 

Curt Ruokolahti
Business Development Manager
Supply Chain and Product Assurance, yritysvastuupalvelut
curt.ruokolahti@dnv.com / Puhelin: +358 10 2924 200