Energy Systems Suomessa

Maailman johtavana riippumattomien energia-asiantuntijoiden ja teknisten neuvonantajien resursseina autamme teollisuudenaloja ja hallituksia selviytymään monista monimutkaisista ja toisiinsa liittyvistä siirtymyksistä, joita tapahtuu maailmanlaajuisesti ja alueellisesti energiateollisuudessa. Olemme sitoutuneet toteuttamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet ja tukemaan asiakkaitamme siirtymään nopeammin syvästi hiilidioksidipäästöttömään energiajärjestelmään.

Energia-alan neuvonta-, valvonta-, todentamis- ja sertifiointipalveluidemme avulla tarjoamme varmuuden koko energian arvoketjulle – tuotannon ja tuotannon siirron ja jakelun sekä loppukäytön välillä. Tuemme korkeariskisten omaisuuserien ja järjestelmien, sekä fyysisten että digitaalisten, toimintaa tuuli-, aurinko-, energiavarastointi-, vety-, öljy-, kaasu-, synteettisten polttoaineiden, sähköverkkojen sekä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin alalla. Edistyneen teknisen asiantuntemuksemme ja sääntelyymmärryksemme avulla tarjoamme ainutlaatuisia näkemyksiä ja tietoa, joka auttaa asiakkaitamme toimittamaan energiaa turvallisella ja kestävällä tavalla.

DNV:n 12 000 työntekijän yhteinen syvä ja laaja tietämyksemme mahdollistaa tavoitteemme suojella elämää, omaisuutta ja ympäristöä. Yli 4 000 omistautunutta asiantuntijaamme, jotka työskentelevät tiiviisti asiakkaidemme kanssa energia-asioissa, tekevät meistä luotetun kumppanin selviytymään sukupolven suurimmasta maailmanlaajuisesta muutoksesta: energian siirtymisestä.

 

Ota yhteyttä

Sales & Business Development Director

Yhteydenotto

Puhelin: +358 505668906