DNVGL.fi

ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystemets grunder

QMS foudation course SWE-image

Målsättningen med utbildingen är att klargöra ISO 9001:2015 - standardkraven i praktiken.

Innehåll:

 • Hur kopplas strategin, operativa verksamheten och kvalitetsledningssystemet ihop?
 • ISO standardernas stuktur; High Level Stucture (HSL)
 • ISO 9001:2015 praktiska tillämpningar
  - krav
  - vad innebär de i praktiken
 • Omvärldsanalysen, intressenterna, riski/ möjlighetskarteringen
 • Grupparbeten

Kursen riktar sig till: 
Personer inom företag och organisationer som jobbar med ledningssystem/ kvalitetsledningssystem.

Innehåll:

 • Hur kopplas strategin, operativa verksamheten och kvalitetsledningssystemet ihop?
 • ISO standardernas stuktur; High Level Stucture (HSL)
 • ISO 9001:2015 praktiska tillämpningar
  - krav
  - vad innebär de i praktiken
 • Omvärldsanalysen, intressenterna, riski/ möjlighetskarteringen
 • Grupparbeten

Kursen riktar sig till: 
Personer inom företag och organisationer som jobbar med ledningssystem/ kvalitetsledningssystem.

Agenda

ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystemets grunder

Day 1 

1 Dagen

 

Öppning av kursen, presentationer, förväntningar, programet

Kvalitetsledningssystemets uppbyggnad

Kaffepaus

Kvalitetsledningens principer

Lunch

ISO Ledningssystemens gemensamma grundstruktur ( High Level Structure), riskhanteringen

Kaffepaus

ISO 9001:2015 kraven och praktiska tillämpningar; Omvärldsanalysen, ledning (Leadership) och planering

Första dagens avslut

Day 2 

2 Dagen

 

Repetition från dag 1, ev. frågeställningar

ISO 9001:2015 kraven och praktiska tillämpningar/ stödfunktioner

Kaffepaus

ISO 9001:2015 kraven och praktiska tillämpningar/ verksamhetsstyrningen

Lunch

ISO 9001:2015 kraven och praktiska tillämpningar/ verksamhetsstyringen fösättar...

Kaffepaus

ISO 9001:2015 kraven och praktiska tillämpningar/ utvärdering av prestanda, ständiga förbättringar

Sammanfattning, personlig action plan och kursens avslutning