DNVGL.fi

Infektioriskienhallinta: Järjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen / Online training

New training 2- image

Koulutus auttaa sinua tunnistamaan henkilöstöön ja toimintaan liittyvät infektioriskit ja tekemään välittömät toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Koulutus antaa myös osallistujille kokonaiskuvan siitä mitä pitää huomioida infektioriskien hallintajärjestelmää rakennettaessa ja ylläpidettäessä, sekä miten infektioriskien hallintaa ohjataan prosessinomaisesti ja miten sitä voi kehittää ja parantaa.

Sisältö

Infektioriskien hallintaan vaikuttavat  toimintaympäristö, sidosryhmien odotukset ja vaatimukset,  operatiivisen toiminnan riskipitoisuus ja ohjattavuus, sekä tietysti liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää infektioriskien hallintaan liittyvää kokonaisuutta ja antaa käytännön työkaluja järjestelmän rakentamiselle.​ Koska kyseessä on PDCA filosofiaan pohjautuva johtamisjärjestelmä, antavatt uudet ISO 9001, 14001 ja 45001 standardiversiot tähän myös hyvän pohjan.

Päivän ohjelma: 

·    Miksi infektioriskienhallintajärjestelmä

 -   Infektioriskihallintajärjestelmän rakenne  (Johtaminen,strategia, kommunikaatio, operatiivinen toiminta, tiedon kerääminen/analysointi, jatkuva parantaminen)

·    Infektioriskien tunnistaminen ja riskien mitigointi 

-    Monitorointi, mittaaminen ja analysointi

·    Hallintajärjestelmän jalkauttaminen ja yhdistäminen Johtamisjärjestelmään

·    Harjoitustehtävä (alustavan riskienhallintajärjestelmän rakentaminen omalle organisaatiolle) 

Kenelle tarkoitettu: HSEQ päälliköille, HR päälliköille/asiantuntijoille,  työturvallisuudesta ja riskienhallinnasta vastaavat henkilöt, tai muut vastaavat tahot

Kouluttaja:  Sture Nordlin, Lead Auditor/ Trainer , DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab

Sisältö

Infektioriskien hallintaan vaikuttavat  toimintaympäristö, sidosryhmien odotukset ja vaatimukset,  operatiivisen toiminnan riskipitoisuus ja ohjattavuus, sekä tietysti liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää infektioriskien hallintaan liittyvää kokonaisuutta ja antaa käytännön työkaluja järjestelmän rakentamiselle.​ Koska kyseessä on PDCA filosofiaan pohjautuva johtamisjärjestelmä, antavatt uudet ISO 9001, 14001 ja 45001 standardiversiot tähän myös hyvän pohjan.

Päivän ohjelma: 

·    Miksi infektioriskienhallintajärjestelmä

 -   Infektioriskihallintajärjestelmän rakenne  (Johtaminen,strategia, kommunikaatio, operatiivinen toiminta, tiedon kerääminen/analysointi, jatkuva parantaminen)

·    Infektioriskien tunnistaminen ja riskien mitigointi 

-    Monitorointi, mittaaminen ja analysointi

·    Hallintajärjestelmän jalkauttaminen ja yhdistäminen Johtamisjärjestelmään

·    Harjoitustehtävä (alustavan riskienhallintajärjestelmän rakentaminen omalle organisaatiolle) 

Kenelle tarkoitettu: HSEQ päälliköille, HR päälliköille/asiantuntijoille,  työturvallisuudesta ja riskienhallinnasta vastaavat henkilöt, tai muut vastaavat tahot

Kouluttaja:  Sture Nordlin, Lead Auditor/ Trainer , DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab