DNVGL.fi

IATF 16949:2016 Sisäinen auditointi koulutus

Certification for the automotive industry - by DNV GL

Koulutuksessa käsitellään IATF 16949:2016 -standardia, vaatimuksia ja tarpeellisia työkaluja AIAG-käsikirjojen mukaan.

Koulutuksessa käsitellään IATF 16949:2016 standardia, vaatimuksia ja tarpeellisia työkaluja AIAG-käsikirjojen mukaan. Käsittelyn näkökulma on sisäisen auditoinnin sekä osittain myös toisen osapuolen auditoinnin näkökulma. Koulutuksessa ohjataan osallistujia tekemään havaintoja ja löytämään auditointikohteessaan asiakastyytyväisyyttä parantavia sekä toiminnan tehokkuutta lisääviä kohteita. 

Sisältö:

 • IATF 16949:2016 tärkeimmät lisäykset ISO 9001:2015 nähden
 • vaatimukset sisäiselle auditoinnille sekä auditoijalle
 • AIAG-ydintyökalujen sisällyttäminen auditointeihin
 • IATF 16949:2016 sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi
 • havaintojen käsittely
 • loppukoe, joka sisältää myös ISO 9001:2015 -asioita.

Kenelle tarkoitettu:

IATF 16949:2016 sertifioitujen tai sertifiointia hakevien yritysten laatuvastaavat ja sisäisiä auditointeja sekä toimittaja-auditointeja tekevät henkilöt, ao. yritysten vastuu- tai johtohenkilöt.

HUOM!
Kurssi toteutetaan etäkurssina (Online). Kurssille ilmoittatuminen tehdään normaalisti ilmoittatumisjärjestelmämme kautta. 

Koulutuksessa käsitellään IATF 16949:2016 standardia, vaatimuksia ja tarpeellisia työkaluja AIAG-käsikirjojen mukaan. Käsittelyn näkökulma on sisäisen auditoinnin sekä osittain myös toisen osapuolen auditoinnin näkökulma. Koulutuksessa ohjataan osallistujia tekemään havaintoja ja löytämään auditointikohteessaan asiakastyytyväisyyttä parantavia sekä toiminnan tehokkuutta lisääviä kohteita. 

Sisältö:

 • IATF 16949:2016 tärkeimmät lisäykset ISO 9001:2015 nähden
 • vaatimukset sisäiselle auditoinnille sekä auditoijalle
 • AIAG-ydintyökalujen sisällyttäminen auditointeihin
 • IATF 16949:2016 sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi
 • havaintojen käsittely
 • loppukoe, joka sisältää myös ISO 9001:2015 -asioita.

Kenelle tarkoitettu:

IATF 16949:2016 sertifioitujen tai sertifiointia hakevien yritysten laatuvastaavat ja sisäisiä auditointeja sekä toimittaja-auditointeja tekevät henkilöt, ao. yritysten vastuu- tai johtohenkilöt.

HUOM!
Kurssi toteutetaan etäkurssina (Online). Kurssille ilmoittatuminen tehdään normaalisti ilmoittatumisjärjestelmämme kautta. 

Agenda

Sisäinen auditointi IATF 16949:2016 mukaan. Agenda on suuntaa antava.

Day 1 

1 PÄIVÄ

 

Kurssin avaus, esittäytyminen, johdatus aiheeseen

IATF 16949:2016 tärkeimmät lisäykset ISO 2001:2015 verrattuna

Lounastauko

IATF 16949 vaatimukset sisäiselle auditoinnille ja auditoijille

Sisäiseen auditointiin liittyvät muut vaatimukset

Kahvitauko

AIAG core tools sisällyttäminen auditointeihin

IATF 16949 sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Day 2 

2 PÄIVÄ

 

Ensimmäisen päivän kertaus, kysymykset

Sisäisen auditoinnin teoriaa ja käytäntöä

IATF 16949 sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi jatkuu

Lounastauko

Havaintojen käsittely

Hieman asiaa toimittaja-auditoinneista

Kahvitauko

Keskustelua ja loppukoe