Food and beverage

Toimitusketjun riskienhallinta

Supply chain risk management

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Kestävä kehitys ei ole vain sitä, mitä yritys tekee. Yritystä arvioidaan myös sen toimittajien toiminnan kautta.

Toimitusketjujen joustavuuden ja tehokkuuden takaaminen sekä tarve toimitusketjujen luotettavuuden osoittamiseen asettavat elintarvike- ja juoma-alan yrityksille suuria haasteita. 

Kuluttajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita tuotteiden alkuperästä, tuotantomenetelmistä, pakkauksista, turvallisuudesta, hiilijalanjäljestä ja eettisyydestä. Nämä seikat vaikuttavat myös heidän ostopäätöksiinsä. Tietämys uusista riskejä ja samalla myös mahdollisuuksista lisääntyy, kun tuotteen elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin kiinnitetään enemmän huomiota. 

Riskienhallinnasta on tullut oleellinen menestystekijä elintarvikealan toimitusketjujen yrityksille. Se kattaa vaiheet aina maanviljelijöistä, kalastajista ja kasvattajista elintarvikkeiden jalostajiin, vähittäiskauppiaisiin, jakelijoihin sekä varastointi- ja kuljetusyrityksiin saakka. 

Standardin hyödyt

Elintarvike- ja juoma-alan yritykset etsivät jatkuvasti mahdollisuuksia tuotteiden laadun, turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen, viiveiden lyhentämiseen ja kustannusten vähentämiseen sekä tuotteen tunnettuuden lisäämiseen ja maineen parantamiseen. Organisaatiot ovat usein riippuvaisia monista toimitusketjunsa kumppaneista. 

Toimitusketjun riskienhallinnan kehittäminen tuottaa lisäarvoa yrityksille: 

 • parantamalla ymmärrystä toimitusketjun riskeistä
 • kasvattamalla vaikutus- ja valvontamahdollisuuksia toimittajiin 
 • parantamalla tuotteiden laatua ja luotettavuutta 
 • kasvattamalla tehokkuutta ja vähentämällä kustannuksia
 • parantamalla toimittajien välistä yhteisymmärrystä
 • parantamalla luotettavutta, tunnettuutta ja mainetta.

Kuinka voimme auttaa?

DNV Business Assurance tarjoaa palveluja, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään toimitusketjujensa riskejä ja kehittämään ja toteuttamaan niille sopivia hallintamenetelmiä. 

Näihin palveluihin kuuluvat: 

 • toimitusketjun strategian kehittäminen
 • toimitusketjun riskiarviointi ja päätöksenteko 
 • toimitusketjun riskinhallintajärjestelmien suunnittelu 
 • neuvonta toiminnan tehostamiseksi, yhtenäistämiseksi ja ajoittamiseksi
 • toimittajiin kohdistuvien arviointijärjestelmien, tunnuslukujen ja ohjelmistojen kehittäminen 
 • toimittajiin kohdistuvien sitoumus- ja viestintästrategioiden kehittäminen 
 • toimittajien auditointi, sertifiointi ja koulutus 
 • toimittajien suoritusten vertailuanalyysi 
 • raportointi ja viestintä sidosryhmien kanssa 
 • liiketoiminnan jatkuvuus ja kriisinhallinta.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: