Other sectors

Toimittajan kelpoisuus kriisin aikana

Food supply storage and logistics

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

COVID-19-epidemian leviäminen on häirinnyt kansainvälisiä toimitusketjuja ja pakottanut yritykset etsimään uusia tapoja arvoketjuihinsa kuuluvien toimittajien kelpuuttamiseen, arviointiin ja hallintaan.

Jäsennelty toimittajan kelpuutus on aina tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden, laadun, turvallisuuden ja kestävyyden säilyttämisen vuoksi. Kriisitilanne lisää paineita yritysten kykyyn säilyttää liiketoiminta hallinnassa. Olosuhteet voivat vaikeuttaa olemassa olevien toimittajien jatkuvaa arviointia ja hallintaa tai pakottaa yritykset hankkimaan nopeasti uusia toimittajia.

COVID-19 on ajankohtainen esimerkki kansainvälisestä kriisistä, joka vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen ja toimitusketjujen kriisinkestävyyteen. Myös muut syyt, kuten ilmastonmuutos, poliittiset levottomuudet tai luonnonkatastrofit, voivat edellyttää meiltä toimenpiteitä tulevaisuudessa.

Toimittajien kelpoisuuden aktiivinen hallinta osoittaa kuitenkin kaikissa tilanteissa toimitusketjulle ja sidosryhmille, että yritys pitää kiinni asetetuista vaatimuksista. Lisäksi se antaa turvaa liiketoiminnallesi, asiakkaillesi ja kuluttajille pitkällä aikavälillä.

Miten voimme olla avuksi?

Puutteiden ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja toimittajien kelpuutuksen ja arvioinnin aktiivinen jatkaminen ovat välttämättömiä riskien määrittämisen, hallinnan säilyttämisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. DNV voi tukea sinua GAP-nykytila-analyysin avulla, määrittämällä uudet toimittajan kelpuutusjärjestelmät ja arvioinnit tai tarkastamalla olemassa olevat uuteen skenaarioon sopeutumista varten. Teemme yhteistyötä kanssasi ja toteutamme etäarvioinnit ja suunnitelmat taataksemme uusien ja vanhojen toimittajien asianmukaisen ja vaatimukset täyttävän seurannan.

  • Toimittajan kelpoisuuden GAP-nykytila-analyysi. Sen avulla arvioidaan olemassa olevat käytännöt ja prosessit ja selvitetään yrityksen tila ja tarvittavat seurantatoimenpiteet. GAP-nykytila-analyysin avulla voit arvioida järjestelmäsi kokonaisvaltaisesti ja tarkastella kriisiin liittyvää tilannettasi yksityiskohtaisesti.

  • Koulutus tai työpajat. Etäyhteydellä toteutettavien tapaamisten avulla seurataan GAP-nykytila-analyysin tuloksia yrityksissä, jotka haluavat ymmärtää paremmin tunnistettuja aiheita tai ongelmia ennen toimenpiteiden suorittamista.

  • Toimittajan kelpuutusjärjestelmät ja arvioinnit. Ne tukevat toimittajien jäsenneltyjen kelpuutusjärjestelmien ja/tai arviointiohjelmien määritystä valitun kelpuutusjärjestelmän mukaisesti. Tämän avulla voidaan laatia protokolla ja toimenpiteet, joissa kuvataan yrityksen kelpuutusehdot mille tahansa parametrille, kuten kestävyydelle. Toimittajan arviointiin käytettävät protokollat ja työkalut voidaan mukauttaa yritykselle ja toimitusketjulle sopiviksi. Arvioinnit voivat perustua esimerkiksi ESG-riskikartoitukseen (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) ja paikalliseen arviointiin.

  • COVID-19-epidemiaan liittyvä riskienvähentämisen auditointi. Se tarjoaa brändeille ja jälleenmyyjille, jotka ovat joutuneet pysäyttämään toimittajien seurantaohjelmat liikkumis- ja matkustusrajoitteiden vuoksi, arvioinnin siitä, miten niiden käytännöt ja toimenpiteet vastaavat kansallisia COVID-19-määräyksiä ja -ohjeita. Siihen kuuluu tarvittavien hallintatoimenpiteiden (kuten henkilösuojavarusteet, fyysinen etäisyys, kulunvalvonta ja tarpeettoman matkustuksen rajoittaminen) arviointi ja käytössä olevien hallintatoimenpiteiden tarkastus. Se auttaa yrityksiä sopeutuman tilanteeseen ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet toimittajien tarkastusten aktiivista jatkamista varten. Tämä osoittaa sidosryhmille, että sitoutumista työntekijöiden turvallisuuteen ja toimitusketjun aktiiviseen hallintaan jatketaan.

  • Jatkuvat toimittajien arvioinnit. Niiden avulla määritetään suunnitelma ja toteutetaan olemassa olevien toimittajien etäauditoinnit jatkuvuuden ja hallinnan takaamiseksi kriisin aikana. Siihen kuuluu olemassa olevien auditointisuunnitelmien/-ohjelmien tarkastus ja sen avulla tunnistetaan, mitkä toimittaja-auditointien osat voidaan suorittaa etänä ja mitkä on lykättävä myöhemmäksi, kunnes fyysiset auditoinnit ovat jälleen mahdollisia. Sen jälkeen etäarvioinnit voidaan suorittaa tarkastetun suunnitelman mukaisesti. Kun suunnittelu yhdistetään COVID-19-valmiusauditointiin, auditointi voidaan suorittaa kansallisten kriisimääräysten ja -ohjeiden mukaisesti.

Kansainvälisenä sertifiointiyrityksenä DNV auttaa sinua toimitusketjun riskikartoitukseen, auditointiin, seurantaan ja korjaustoimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme, miten voimme auttaa yritystäsi.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: