DNVGL.fi

Tehokas hallintajärjestelmä muuttuvassa toimintaympäristössä, 10 modulin koulutusohjelma

Syventävä koulutusohjelma toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen yritysten avainhenkilöille.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?


Keskeinen sisältö:

  • Antaa valmiuksia ja käytännön työkaluja muutostarpeiden tunnistamiseen ja yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseen
  • Auttaa tehostamaan toimintaa prosessien johtamisen avulla
  • Auttaa ymmärtämään, miten toimintajärjestelmä tukee yrityksen kilpailukykyä
  • Konkreettisten harjoitustehtävien kautta rakennetaan yritykselle toimenpidesuunnitelmaa toiminnan kehittämiseen

Kenelle tarkoitettu:

Koulutusohjelma on suunnattu niin toimintajärjestelmien ylläpidosta vastaaville kuin henkilöille, joita kiinnostaa toiminnan kehittäminen ja johtaminen.

Koulutusohjelman sisältö:

Koulutus koostuu 10 moduulista. Yksi moduuli sisältää seuraavat osat:

  • Koulutusosio, 3 oppituntia
  • Harjoitustehtävän anto-osio, ½ oppituntia
  • Tehtävien tulosten esittely ja analysointi, 3 oppituntia
  • Yhteenveto, ½ oppituntia

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena ja ryhmätöillä on merkittävä painoarvo. 

Koulutuspäivän yleinen ohjelmakulku: aamupäivällä teoriaosuus, iltapäivällä edellisen viikon harjoitustehtävän purku ja analysointi. Jokaisessa modulissa on esitetty kunkin koulutuspäivän teeman mukainen ohjelma.